Guraso.eus egitasmoan guraso eta hezitzaileentzako interesgarriak izan daitezkeen gaiak jorratzen saiatzen gara. Egunerokotasunari adi gaude eta kazetaritza lana ere egiten dugu, albisteak jarraituz eta sortuz, sare sozialak elikatzeak ere saiatzen gara..

Gaiak baina, beste patxada batekin lantzea ere bada gure asmoa eta honetarako daukagu gurasotasunaren eta etxeko hazkuntzaren  ari ezberdinetatik tira egiten duten  kolaboratzaileak. Gaiak lasai jorratzeko, presarik gabe.

Gero eta zabalagoa da gure egitasmoa eta gero eta gai gehiago jorratzen ditugu, honetarako Euskal Herri osoko sarea osatu dugu. Bakoitzak bere esperientziatik, jakintzatik edo nahietatik idazten du eta guztion artean eraikitzen dugu guraso.eus.  Urtekari honetan 2017ko uzta batu dugu. Kolaboratzaileen testuak. Eskerrik asko!