Garrantzitsua da aitona-amonen nahia, adina, prestutasuna… kontuan hartzea, eta ondo zehaztu behar dira eginkizunak.

image-1

 

 

 

 

Aitona-amona askok eta askok izaten dute euren bilobak zaintzeko ardura. Bada, harreman horren gainean berba egin du Etxadiko Ainhoa Manzanok.

Manzanok zehaztu du honako hauek izan beharko liratekeela aitona-amonen funtzioetako batzuk: bilobei laguntza emozionala eta segurtasuna ematea, zaintza fisikoa, bilobekin jolastea, familiako historia kontatzea…

Hala ere, zehaztu du ez dela aitona-amonen ardura bilobak heztea. “Gogoratu behar dugu, ordea, haur edo ume baten inguruan dauden pertsona guztiek hezten dutela; beraz, aitona-amonek ere hezten dute modu zuzen edo zeharkakoan”, dio.

Gaineratu du batzuetan beraiek nahi izaten dutelako parte hartzen dutela biloben zaintzan eta beste batzuetan gurasoen beharrizanengatik. “Aitona-amonen nahia eta gogoa kontuan izan behar diren faktoreak dira seme-alabak eurekin utzi baino lehen. Horrez gain, aitona-amonen adina, osasuna, prestutasuna, abilezia eta trebetasunak ere kontuan hartu behar dira erabakia hartu baino lehen. Izan ere, askotan esfortzu maila handia exijitzen zaie”, dio Manzanok.

Gurasoen erantzukizuna aitona-amonen lana baloratzea dela ere badio. “Gatazka bat izan baino lehen aitona-amonen eginkizunak zehaztu behar dira. Aitona-amonen erantzukizunak, aldiz, gurasoek seme-alabei ezarritako jarraibide eta ohiturak errespetatzea da, nahiz eta eurek dituztenen desberdinak izan”, zehaztu du.