Proposamen sinplea da, gure erosotasunetik eta mugetatik harago joatea eskatuko diguna. Helduoi erronka jo eta hazteko aukera emango digu; umeei, berriz, izugarri gustatuko zaie.

ZER DA ENTZUTE-JOLASA?

 

Jolasa hasiko da gazteari rol boteretsua izaten uzten diozun bakoitzean; zuk, iraun
bitartean, rol ahulagoa, geldoagoa eta gaitasun urriagokoa hartuko duzu. Hura trebea izango
da; zu, aldiz, baldarra. Hura indartsua; zu ahula. Hura dibertigarria; zu aspergarria. Hura
ausarta; zu beldurtia eta lotsatia. Hura azkarra; zu motela.

Asmoa ez da zure benetako ahalmenei dagokienez inor engainatzea. Ildo horretatik, ideia ez
haurrek bezala jokatzea, gaitasun zertxobait urriagoko rola garatzea baizik. Halaber, xedea
ez da zure hezkuntza- eta zaintza-ardurak ahaztea; jolasak gazteari laguntzea du helburu,
zuon arteko hurbiltasuna eta haren osasun emozionala areagotu egin daitezen.

Helduen mundu honetan, umea izatea gogorra da. Bada, gazteari atseden pixka bat
eskainiko diozu, latza baita, batetik, txikiagoa, makalagoa, eta ez hain errespetatua eta abila
izatea, eta, bestetik, zer-nolako bizitza nahi duen bere kabuz erabakitzeko askatasun
txikiagoa edukitzea. Barre egingo du zu baino trebeagoa eta indartsuagoa dela konturatzen
denean, eta horrek gainean daramatzan tentsio sakonak arinduko dizkio. Horrez gain,
zuregana gerturatuko da.

*Patty Wipfler-en “Listening to Children: Playlistening” (Umeei aditzen: joka dezagun entzunez) lanean oinarritua

ZER EGINGO DUGU ENTZUTE-JOLASEAN?

 

-Jokatzerakoan, rolik ahulena hartuko dugu.
-Barrea sustatuko dugu; izan ere, tentsioak arintzen dituenez, sendagarria da gaztearentzat.
-Kontaktu fisikoa izango dugu, eta maitasuna aktiboki erakutsiko diogu.
-Gaztea adoretsu sentiaraziko dugu, ezinean senti ez dadin.
-Gazteari jolasaren agintea emango diogu.
-Ez ditugu gure kontuak tartean sartuko.
-Beharrezkoa denean, muga bat jarriko dugu, eta entzute-jolasean ere sartuko dugu.
-Albo batera utziko ditugu gure lotsa eta duintasuna, eta aktiboki jokatuko dugu.

1-Gazteari proposatu duen jolasean egiten lagunduko diogu, gogotsu hartuko dugu parte, eta
haren ekimenari jarraituko diogu.
2-Ez dugu jolasa bideratuko.
3-Gazteari zerk eragiten dion barre behatuko dugu, hori egiten segitu ahal izateko.
4-Bere trebetasunak, ideiak eta ezagutzak argi eta garbi nabarmendu eta estimatuko ditugu.
5-Gurearekin batera, gaztearen segurtasuna zaindu eta lehenetsiko dugu. Planteatuko dituen
ekimenei eta erronkei dagokienez, askatasuna emango diogu, baina ezer kaltegarririk
gertatuko ez dela bermatuta.
6-Gogorik eta interesik ezak ez du tokirik izango, ez eta kritikak eta epaiak ere, eta gu
horretarako prest egongo gara.

 

ENTZUTE-JOLASAREN ABIAPUNTUAK

 

-Gaztea azkarra da, % 100ean, eta ez da hazi behar, ez eta aldatu ere.
-Gaztea pertsona osoa da, ez du ezer falta, ez eta ezer sobera ere.
-Gazteak gure erabateko begirunea behar eta merezi du, % 100ean.
-Gazteak gure arreta eta babes emozionala behar eta merezi ditu.
-Barre egitea osasungarria eta ezinbestekoa da.
-Jokatze hutsagatik jokatu behar dugu, lehiatzeko edota irabazteko asmorik gabe.
-Onuragarria da elkarrengandik hurbil egotea, elkar ukitzea eta elkarri begietara begiratzea.

Gaztearen gidaritzan konfiantza izanez gero, nola egin barre eta jolas gogoratzen pozarren lagunduko dizun irakaslea izango duzu. Patty Wipfler

ENTZUTE-JOLASAREN XEDEAK

 

1-Aipatu abiapuntuak oinarri dituen jolasaren aldeko jarrera bultzatu.
2-Gazteari dibertsioz, barrez eta grinaz beteriko esperientzia eskaini.
3-Tentsio emozionalak arintzen lagundu, bai eta gazteak berak duen boterearekiko lotura
garatzen ere.
4-Gazteari axola zaigula eta berarekin harremanak izatea gustuko dugula erakutsi.
5-Gazteari bera errespetatu nahi dugula jakinarazi

ENTZUTE-JOLASAREN BOTEREA: BARRE SENDAGARRIA

 

Tarte batez barrezka eta barrezka jolastuz gero, gaztea pozarren sentituko da, eta, horrez
gain, jolasean berarekin ari diren helduekiko hurbiltasun-sentsazio handia sumatuko du.
Gainera, beldur arinak, herabetasuna eta lotsa gainditzen lagunduko dio. Ez da nekatuko
barre egiteaz, eta barre horrek, artatua eta babestua dagoelako sentipenaz batera, bide
emango du gazteak bere kontuez hitz egin dezan. Kontu horiek gazteak gainean daramatzan
tentsioak izan daitezke, eta barreak arindu egingo dizkio. Sarri, ez dugu jakingo zein den
tentsio horien eduki espezifikoa, baina, aurrerago, aldaketa positiboa antzeman ahal izango
dugu gaztearengan.

*Patty Wipfler-en “Listening to Children: Playlistening” (Umeei aditzen: joka dezagun entzunez) lanean oinarritua

AGERTU OHI DIREN ZAILTASUNAK

-Gaztearekiko entzute- eta zerbitzu-jarrera galtzea, gure arreta gure kontuetara doalako.
-Jolasaren agintea geuk hartzea, alegia, zertan jokatu eta nola egin behar dugun esaten aritzea.-Gaztea “lasaitzera” jotzea, haren jokabidea aktiboegia, gogotsuegia edo “zoroegia” iruditzen zaigunean.

-Jolasaren arauak iradokitzeko edo ezartzeko bulkada izatea, batik bat “kaotikoa” delakoan bagaude.
-Jolas bat beti “hezigarria” izan behar dela uste izatea, bai eta halakoa izateko eredu jakin bati  jarraitu behar diola ere.
-Une jakin batzuetan deseroso sentitzea; lotsa eta herabetasuna sentitzen dugunean,
esaterako.

Eta zailtasun nagusia:

Uste izatea helduak garelako gazteak baino hobeto pentsatzen dugula eta zer behar
duen dakigula. Horregatik bideratzen eta iradokitzen dugu.

ghi.bizkaia@gmail. com (Errespetaturiko gaztaroaren alde, heziketa pozgarriaren alde)