Etapa honetan dagoen ama sakonago ezagutzeko, ama hauek beraien beharren inguruan duten pertzepzioa biltzen dituen  azterlanak kontrastatu dira.

Gure testuinguru hurbilenean, Barakaldoko Euskal Osasun Zerbitzuak egindako ikerketa batean, amak fase honetan seguru eta lagunduta sentitzeko beharra ezinbestekoa dela ondorioztatu zen eta, gainera, amak haurraren zaintzarekin erlazionaturiko informazioa izatea baloratzen duela (Pascual et al., 2016).

Bere aldetik, Berlanga et al. (2013) Bartzelonako probintziako ama talde batek amatasunerako trantsizioaren inguruan izan dituzten pertzepzio desberdinak aztertu zituzten. Ikerketa honek ondorioztatu zuen bizimodu, sentimendu eta pertzepzio aldaketak garrantzitsuak izan zirela trantsizio honetan eta amek oso positiboki baloratzen zuten haurra zaintzearekin, amaren rolarekin eta alderdi emozionalekin lotutako gai ezberdinei buruzko ikaskuntza.

Ikaskuntza ezberdin, akonpainamendu eta segurtasun sentsazioaz gain, etapa honetako amek gizarte laguntza ere baloratzen dute. Hori azpimarratzen da Bartzelonako beste osasun-zentro batean egindako ikerketa batean, zeinetan erditu berriko amek gehien baloratzen dutena laguntza sozial informatiboa eta emozionala dela ikusi zen. Laguntza soziala, amen amatasunerako trantsizioa erraztea helburu duen laguntza dela ulertuz (Berlanga et al., 2013). Zehatzago esanda, ziurgabetasun handiko etapa honetan aspektu emozionalaren  ikasketa eta zaintzan oinarritzen den laguntza. Gizarte-laguntza honek, emozionalaren informazio eta zaintzarekin, amari etapa berri honi aurre egiten lagunduko dion ahalduntze bat sortzen du berak berez dituen eta lan pertsonalaren bitartez erabil ditzakeen tresnekin.

Bestalde, Norvegian egindako beste ikerketa baten analisian (Glavin et al. 2017),ama taldeak eta sare sozialak duen garrantzia gehitzen dio aipatutakoari. Ikerketa honek kategoria nagusi bat lortu zuen: taldearen garrantzia salutogenikoa eta hiru azpikategoria: urte asko iraun dezaketen sareak, egoera berean dauden besteekiko laguntasuna eta amatasunarengan konfiantza.

Era berean, nazioarteko ikerketen ondorioak Europan egindako azterketen ildo berekoak dira, baina amentzat ere garrantzitsua den alderdi bat gehitzen dute, hau da: emagin edo erizainen akonpainamenduaren garrantzia. Alde batetik, Brasilen egindako ikerketak Correa et al. (2017), amaren beharrak hauek zirela adierazi zuen:

  • Zaintza emozionala, haienganako kezka gisa ulertuta eta erizainekin edo emaginekin lotura bat sortzeko beharra;
  • Zaintza fisiko osoagoa, haien pertzepzioa da aro honetan dauden emakumeak ¬†ez direla lehentasunezkoak eta, beraz, arreta azkarra eta urria dela.
  • Azkenik, haurtxoen zaintzari buruzko informazioa.

Ikerketa honen egileek langileen eta amen arteko zubiak sortzearen garrantzia aipatzen dute erditzea eta haren zaintza teknikoagoak diren garai honetan. Egoera honetan amak erabakitzeko edo informatzeko eskubiderik ez duela sentitzen du.

Bestalde, De Souza et al-ek (2008) egindako beste ikerketa batek ere ondorioztatzen du amek garrantzi handia ematen diotela emaginaren edo erizainen akonpainamenduari eta pertsona berezi gisa tratatzeko beharra nabarmentzen du. Honetaz gain, alderdi berriak ere izendatu zituzten, hala nola: berrantolaketa mental, familiar eta sozialaren beharra, beste emakume batzuekin eta haien familiekin amatasunaren inguruko esperientziak partekatzeko beharra, euren burua eta jaioberria zaintzea, laguntza sarea eta azkenik bizi baldintza onak.

Azkenik, Coutinho et al-ek (2019)Brasilen ere egindako beste ikerketa baten, amek erizainen beharrezko zaintzari ematen dioten garrantzia ere nabarmentzen du, aurreko ikerketetan bezala, baina ikerketa honetan jarreren garrantzia ere izendatzen dute; hala nola, erizainek laguntzeko gaitasuna, kezka, adeitasuna, konpetentzia eta arreta behar zutenean presente egotea, baita profesionaltasuna, maitasuna erakusteko gaitasuna, arreta ematea, lasaitzeko borondatea, berezitasunarekiko errespetua eta bere gizatasuna. Laburbilduz, tratu humanizatu eta profesional bat akonpainamendu emozional eta errespetuzkoarekin.

Ikerketa guzti hauek ondorioztatzen dute erditu berri duen  amak hautematen duela bere behar nagusiak hauek direla: laguntza emozional eta soziala izatea, etapa berri hau eta haurra zaintzeaz ezagutza, segurtasuna eta lagunduta sentitzea, beste amekin esperientziak partekatzea, bere lekua izatea, baloratua sentitu eta autoerregulatzen jakitea.

Hausnarketa sakona behar da zentzu honetan, amaren osasun emozionalak, fisikoak eta psikikoak eragin zuzena baitu haur jaioberriaren osasunean.