Ekainaren 30ean jarri zen indarrean erregistro zibilaren lege berria, eta hainbat aldaketa ekarri ditu. Horien artean bi nabarmentzen dira: ume jaioberriak izendatzeko orduan aitaren abizenak ez du lehentasunik izango, eta aurrerantzean ez dute familia libururik emango. 

Horrela da, bai. Familia liburua desagertu egingo da; izan ere, erregistro zibila digitala izango da aurrerantzean, eta bakarra Estatu osoarentzako. Hala, elektronikoki egin ahal izango dira hainbat eskaera eta prozedura. Bertatik bertara egin nahi izanez gero ere erregistro zibileko edozein bulegotan izango dute gure datuetara heltzeko aukera.

Erregistro berrian fitxa edo erregistro zenbaki bat zabalduko zaio inskribapen berri bakoitzari. Jaiotze datatik hasita bertan jasoko dira pertsona bakoitzaren bizitzako datu guztiak. Horrek ordezkatuko du orain arteko familia liburua, eta uztailaren 1etik aurrera ez da familia libururik emango. 

Aitaren eta amaren abizenak maila berean

Lege berriak, bestalde, maila berean jartzen ditu aitaren eta amaren abizenak eta gurasoak jarri beharko dira ados seme-alabaren lehen abizena aukeratzerako orduan. Egia da gurasoak ados jarriz gero orain arte ere posible izan dela amaren abizena jartzea lehenengo. Lege berriak egiten duena da orain arte aitaren abizenak izan duen lehentasun legala kendu.

Gurasoak ados jartzen ez badira legeak dio erregistroko arduradunak hiru eguneko epe bat emango diela gurasoei kontua argitzeko. Ez badira adostasun batera iristen arduradunak hartuko du erabakia. Legeak jasotzen du profesional horrek adin txikikoaren interesa izango duela kontuan erabakia hartzeko orduan.  

Bi abizenekin abizen konposatuak sortzea ere aurreikusten du lege berriak. Aurretik ere egiten zen, baina interesatuek frogatu egin behar izaten zuten bi abizenak erabiltzen zituztela. Orain ez dago ezer frogatu beharrik izango, eta horrela nahi izanez gero zuzenean izango da abizen konposatua jartzeko aukera.

Hori bai, seme-alaba guztiekin jokatu behar da berdin, eta lehenengo erabakia errespetatu behar da seme-alaba guztiekin.

Lege berriak ezartzen duen beste aldaketa garrantzitsua da aurrerantzean erregistro zibileko bulegoetan ezingo dituztela nazionalitate eskaerak onartu. Interesatuek Justizia Ministeritzan egin beharko dute eskabidea.

Informazioaren iturria hemen.