Susana Axpe eta Joana Arotzarena Senpereko eskola publikoko irakasleak dira. Haur Hezkuntza eta Lehenengo Hezkuntza dituzte ikastetxean, guztira 280 ikasle. “Murgiltze programa dugu Haur Hezkuntzan, baina eskola guztia ez da elebiduna”.

Axpek eta Arotzarenak azaldu dute seme-alabak eskolaratzerakoan aukeratzen dutela familiek sistema elebiduna ala elebakarra. “Hemen ikasleen hiru laurdenak ikasten du euskaraz. Gainerakoek ez dute euskara batere ikasten”, dio Axpek.

Arotzarenak gaineratzen du astean ikasleek lau egun eta erdi egiten badituzte eskolan bi direla euskaraz, bi frantsesez eta gelditzen den egun erdia banatu egiten dutela. “Elebidun sistema ikusten da gelan, baina nola eskolako langile eta laguntzaile guztiek ez dakiten euskaraz gelatik kanpo frantsesa da nagusi”.

Ikustenda proiektuko Iparrerat saio sortan egin diete elkarrizketa Axperi eta Arotzarenari.