Irakaslea eta pedagogian zein psikopedagogian lizentziatua da Mar Romera. Garrantzi handia ematen dio emozioetan oinarritutako heziketari. Sema-alabak entzuteko ahalegina egiteko eskatzen die gurasoei eta konturatzeko presa, babes handiegia eta lotura handiko agendak dituztela.

“Emozioak ez dira positiboak edo negatiboak. Emozio guztiak dira beharrezkoak. Nire alabak maite duen pertsona bat galdu ostean tristurarik sentituko ez balu psikopata bat litzateke”, adierazi du. “Zoriontasuna sentimentu bat da, ez emozio bat eta beharrezkoa da umeek negar egiten, barre egiten eta haserretzen jakitea. Haserrea maneiatzen ere bai. Nire alaba noski gaizki sentituko dela triste dagoenean, baina beharrezkoa da”.

Nazka, beldurra… horiek ere ezagutu beharreko sentimenduak direla dio Romerak. “Emozio guztiak sentitu behar dituzte bizitza osoa izateko. Ezin ditugu edukiontzi batean sartu. Ezin ditugu gain-babestu”.

Romeraren esanetan familia emozioak sortzeko fabrika bat da. Goizean goizetik esnatzen garenetik emozio piloa sortzen dira. Jakin-mina ere emozio oso interesgarria dela dio eta bultzatzeko hori seme-alaben artean. “Handitzea da esperientziak izateko baimena ematen joatea. Gure seme-alabak kometak dira. Denbora ematen dugu hegan egitea lor dezaten, atzetik egiten dugu lasterketa arnasa nekez hartu arte. Lurrera erortzen dira, teilatuak jotzen dituzte. Zu kontsolatzen eta zauriak sendatzen saiatzen zara. Konpondu egiten dituzu eta berriz ere hegan egitera animatzen dituzu. Hori da ume bat heztea”.

Iturria: hitzaldia osorik (gazteleraz)