Askotan haur batek hitz egiterakoan, gaizki ahoskatzen ditu letrak eta ez dakigu zein den honen arrazoia. Garrantzitsua izaten da otorrinolaringologoarengana jotzea, entzumen arazoren bat dagoen deskartatzeko. Oso arrunta izaten da OTITIS SEROSA deiturikoa dela eta, entzumenaren kalitatea okerra izatea. Ondorioz, letren soinuen identifikazioa zailagotzen da.

Captura de pantalla 2014-12-11 a las 12.17.38

Otitis serosa deiturikoa oso arrunta izaten da haurrengan. Egoera normalean, erdiko belarria (haizea duen belarriko zatia), eustakioren tronpei esker faringearekin komunikatua dago eta bertako presioa, presio atmosferikoarekin bat dator. Hainbat arrazoigatik, batzuetan eustakioren tronpak itxi egiten dira, honela erdiko belarriko haizea eraldatuz eta progresiboki mukia sor araraziz, kasu hauetan askotan entzuten diogu medikuari  “haurrak belarrian mukia duela” esaten.

Haurrei zenbait arazogatik ixten zaizkie eustakioren tronpak (bejetazioak, adenoideak, rinitiak, etab.). Haur hauek, arazoak jasaten dituzte belarrietan behin eta berriz, hau dela eta arruntak izaten dira otitisak, batez ere 3 eta 6 urte bitartean. Kontutan izan behar dugu, adin honetan haurrek soinuak entzuten ikasten dutela, haurrak entzuten dituen eran ikasiko ditu hitzak eta noski, entzuten dituen moduan ahoskatuko ditu. Ondorioz, haurrak entzumenaren kalitatea gutxitua badauka, ez ditu hitzak behar bezala ikasiko.

Otitis hauen ondorioa hipoakusia izaten da. Hipoakusia, haurrek entzumenean eragozpenak izateko arrazoirik arruntena izaten da. Entzumenean mukia izateak soinu uhinak normaltasunez ez transmititzea eragiten du, eta honek haurrak gortasun txiki bat izatea eragiten du.

Honen ondorioa haurrak ulermenean arazoak izatea da: hitz egiten duenari gehiago gerturatzea, telebistaren bolumena altu ipintzea, ozen hitz egitea, maiz “eh?” esamoldea erabiltzea, etab.

Kasu askotan, gurasoek haurra despistatuta dagoela esaten dute, benetan geratzen denari inolako garrantzirik eman gabe. Gainera otitis serosa honek, ez du sintoma argirik edo minik ematen. Honen ondorioz, sinesgaitzagoa izaten da guraso askorentzat, beraien seme-alabek gorrera txiki bat dutela onartzea.

Guzti hau kontutan izanda, haurrek sintoma hauek erakusten dituztenean beti lehen pausua, haurra otorrinolaringologoarengana bideratzea izaten da, edozein arazo posible deskartatzeko asmoz. Belarrian mukia badago eta haurrak otitis serosa badauka, medikuak haurraren kontrola egin beharko du, entzumena garbi izan dezan. Era berean logopedak letren diskriminazio egokian lan egin beharko du, haurrak letrak ondo ikas ditzan eta hitz egiterako orduan arazorik izan ez dezan, berandu harrapatuz gero, irakurketa/idazketan ere arazoak zor baititzake.

Guraso askok ez diete mukien kontuari behar besteko garrantzirik ematen, baina haurrak muki asko badauka eta lehen aipatutako sintomak azaltzen baditu, ezinbestekoa da espezialistarengana jotzea. Kasu honetan, bai otorrinolaringologoarengana eta baita logopedarengana ere, arazoari lehenbailehen irtenbidea emateko; kausa zenbat eta azkarrago antzeman, kalteak gutxitzen dira eta konponbidea errazagoa izan ohi da.

Irudiaren iturria