Asko dira seme-alaben heziketan eragina duten faktoreak, baina gurasoak dira umeen erreferente nagusi. Hala, euren jokabidea esangura handikoa da umeendako. Horrela iritzi dio psikologo eta bitartekari den Sara Mena Sanabriak.

Nola eragiten du gure jokabideak seme-alabengan?
Hala da. Gurasoon jokabideak uste baino eragin handiago du seme-alabengan. Egia da
gure haurren hazieran eta heziketan eragiten duten bestelako faktoreak egon badaudela –eskola, gizartea…– baina ezin dugu ahaztu umeentzat geu garela erreferente nagusi.

Esan ohi da gurasoek ezberdin jokatzen dutela umea aurrean dutenean.
Hori esaten da, bai. Esan daiteke pertsonon jokaera aldatuz doala ingurunearen arabera –lanean, kalean,etxean…–. Eta, hori horrela, gerta daiteke umearen aurrean bestelako jarrera
izatea. Dena den, horrekin ez da aski. Besteak beste, beharrezkoa da geuk ere umeari helarazi gura dizkiogun balio horiek barneratzea. Esate baterako: bazkalorduan seme-alabei telefonoa kentzen badiegu, geuk ere alde batera laga behar genuke. Ez baitu zentzurik neuk ezarririko
arau hori nik neuk apurtzeak –heldu izate hutsagatik–.

Bestetik, esateko moduak ere izango du eraginik… Duda barik. Azken finean, elkarrekiko errespetuan oinarritu behar ditugu komunikatze eta harreman moduak. Esaterako, gurasook
gehiegi darabilgu ezetza: “Ezegin hau”. Eta hori ez da zuzena. Alegia, jokabidea positiboki bideratzea litzateke egokiena: umeari zer ez duen egin behar esan beharrean, zer egin dezakeen azaltzea.

Eta haurrak uko egiten badio gurasoak esandakoari?
Hori ezin daiteke saihestu. Gainera, pertsonalki, esan beharra dut ez dudala gaizki ikusten jokaera hori. Izan ere, helduok ez dugu begi onez ikusten gure arteko sumisioa.
Bada, hori bera ikasi behar lukete umeek. Kasu egiten ez badute, eurekin hitz egitea
litzateke irtenbidea. Jakitea zergatik jokatu duen modu horretan, besteak beste.

Beraz, ikastetxetik harago doa haurren heziketa?
Noski. Etxean transmititu  dena indartu besterik ez da egiten eskolan. Gurasoon lana
da umeei ondo bidea erakustea. Hori ez genuke sekula ahaztu behar. Laburbilduz: etxean hasten da umeen heziketa.