Martxoaren 1etik aurrera 3 urtetik beherako seme-alabak izateagatik eskatu ahal izango dira dirulaguntzak Euskal Autonomia Erkidegoan. Eusko Jaurlaritzak emandako laguntza hauek 200 eurokoak dira seme-alaba bakoitzeko –horiek 3 urte bete arte–. Familia ugarien kasuan, 100 euro gehigarri jasoko dituzte hirugarren edo hurrengo seme alaba bakoitzeko, horiek 7 urte bete arte.

Seme-alabaren batek %33ko edo gehiagoko ezgaitasuna edo mendekotasun egoera aitortuta badu, aurreikusitako laguntzak bikoiztu egingo dira. Ume bat baino gehiagoko erditzeek edota adopzio anitzen ere aparteko laguntza jaso ahal izango dute.

Dirulaguntzak eskatzeko, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailak telefono zenbaki eta helbide elektronikoa jarri ditu herritarren eskura gai honen inguruko informazioa jasotzeko: 945 06 20 40 eta umeak@euskadi.eus. Halaber, euskadi.eus/hilekolaguntzak webgunean, argibide batzuk argitaratu dituzte.

Laguntza telematikoki eskatu beharko da, baita Zuzenean ordezkaritzaren bidez (Bilbon, Donostian eta Gasteizen), posta bulegoetan nahiz udaletxeetan.