Arrasate Herri Eskolako guraso elkarteak antolatuta martxan da diziplina positiboa lantzeko tailerra. Familia psikologoa eta bitartekaria den Sara Sanabriak  dihardu zazpi asteko tailerra bideratzen. Diziplina positiboaz aritu gara berarekin.

Zer da diziplina positiboa? Non dauka bere jatorria? 

Diziplina positibo bezala ezagutzen den heziketa eredua Alfred Adler eta Rudolf Dreikurs-en lanean dauka bere jatorria. Adler-ek 1920. urtean martxan jarri zituen gurasoei zuzendutako lehen tailerrak, hauen helburua prebentzioa zen, eta Heziketa Demokratikoa parte bezala ezagutzen zen. Aldarrikatzen zutena haurrekiko eta gazteekiko errespetuzko tratua zen, beti  muga batzuen barruan eta permisibitatean erori gabe. Hortik, Firm & KindAmable y Firme—.

Hamarkada batzuk pasa eta gero, 1980. urte inguruan Estatu Batuetan izugarrizko indarra hartu zuen Jane Nelsen eta Lynn Lott autoreen eskutik, hauek argitaratutako Positive Discipline manualari esker. Eta hauen lana gaur egun arte hedatu da mundu osoan zehar. Hauetatik heldu zaigu gaur egun lantzen ari garen diziplina positiboa guraso eta hezitzaileei zuzendutako tailerretan.

Zeintzuk dira bere oinarriak?

Eredu honek ez ditu barne hartzen, ez gehiegizko kontrola ezta gehiegizko permisibitatea, elkarrekiko errespetu eta kolaborazioa bilatzen du eta haurrei bizitzarako baliagarriak izango zaizkion trebetasunak transmititzea ditu helburu nagusiak.

Esaten da 5 oinarri dituela:

  • Atsegin eta tinkoa izatea aldi berean (errespetuzkoa eta motibagarria).
  • Haurrak garrantzitsu sentitu daitezen laguntzen du, zerbaiten parte (konexioa).
  • Luzera begiratzen duen heziketa.
  • Bizitzarako trebetasunak transmititzen ditu (errespetua, arazoak konpontzeko gaitasuna, parte hartzea, kolaborazioa, ardura…).
  • Haurrei beraien gaitasunak ezagutzen eta garatzen laguntzen die.

 

Gurasoei bideratutako tailerrak eskaintzen dituzu, gurasoei zuzendutako haziera modua da? Gurasoen beharrei erantzuteko bidea izan daiteke?

Gaur egun zalantza asko piztu dira seme-alaben heziketaren inguruan. Orokorrean ez zaigu gustatzen guk jasotako heziketa (kontrolatzailea, zigorretan oinarrituta…) baina ez dakigu nola egin beste modu batera, eta horrek segurtasun falta handia sortzen du gurasoengan. Beraz gure heziketa estiloaren kontzientzia hartzea beharrezkoa da ikasita daukaguna “des-ikasteko” eta bide berri bat eraikitzen hasteko.  Guzti honi erantzuna ematen saiatzeko daude bideratuta martxan dauden tailerrak.

Gaur egungo gurasoei mugak jartzea kostatzen zaigu? Nola jarri mugak gure seme alabei maitasunetik?

Mugak ipintzeko lehenengo pausoa, etxeko arauak eta limiteak oso garbi jarrita edukitzea da, gure seme alabekin hauek partekatzea, denok garbi edukitzea eta noski denok errespetatzea. Nekeak, eguneroko erritmoak, ez jakite horrek… eramaten gaitu anbibalenteak izatera, hau da, egun baten arauak errespetatzeari garrantzi asko ematen diogu, baina hurrengoan agian oso nekatuta gaudelako gainetik pasatzen ditugu, eta honek seme alabengan nahasmendua sortzen du, eta nahasmen honek aldi berean beste momentu batean arauak errespetatu nahi ez izatea.

Hau dena argi dagoenean, hurrengo pausoa hezitzaile bezala eredu positiboak izatea da. Esaten badugu 5 minutu barru telebista itzali behar dela, hau bete egin behar da, eta haurrek ez badute egiten, agian oihuka hasi baino errazagoa da esatea “telebista ikusteko ordua bukatu da, zuek itzaltzen duzue edo nik itzaliko dut?” ez badute itzaltzen mandoa hartu eta itzali. Hau errespetuz eginda, muga bat jartzen ari gara, haserrean erori gabe.

Etxerako baliagarri den moduan eskolarako ere baliagarria da dizipina positiboa?

Berdin da baliagarria. Erabiltzen diren errekurtsoak zerbait aldatzen dira, ez baita berdina 2-3 umeekin harremana izan  edo 25ekin. Baina oinarriak eta egiteko modua berdina da. Eta zorionez geroz eta Eskola gehiago daude eredu honetan oinarritzen direnak.

Nik eskaintzen ditudan tailerretan beti parte hartzen duen irakasle edo hezitzaileren bat dago, eta eurentzat ere oso aberasgarria izaten da. Orain Arrasate Herri Eskolako Guraso Elkarteak antolatutako 7 asteko tailerra martxan daukagu eta bertan aita, ama eta hezitzaileak daude, beraz esperientzia denontzat oso polita izaten ari da.