Espainiako Ministroen Kontseiluak Irene Montero Berdintasun ministroak proposatutako lege berriaren zirriborroa onartu du, aurretik zegoena ordezkatzeko.

Bertan, besteak beste, onartu dute 16 urtetik aurrerako emakumeek abortatzeko eskubidea izango dutela, horretarako gurasoen baimenik izan beharrik gabe; edota hileko mingarria duten emakumeei hiru eguneko gaixoaldirako eskubidea aitortuko dietela.

Puntua aldizkarian gai hori hizpide hartu dute Eztabaida atalerako, eta bertan jasotako lau iritziak ekarri nahi izan ditugu hona.

Malena Gonzalez, sexu-hezitzailea

“Zeresan handia eman duen gaia da 16 urtetik gorakoek gurasoen baimen barik abortatzeko eskubidea izango dutela. Askok diote “gazteegiak” direla horrelako erabaki bat hartzeko. Baina ume bat hezteko bezain helduak al dira? Halako iritziak kontraesankorrak dira”.

Pello Garai, herritarra

“Niri kontraesankorra iruditzen zaidana da adingabe batek heldutasuna eskatzen duten erabakiak hartu ahal izatea, kasu honetan, haurdunaldia etetea, eta beste erabaki batzuk hartzeko adinez nagusia den tutore baten baimena behar izatea. Edo beti, edo inoiz ez”.

Ousmane Mahqmane, herritarra

“Entzun dut hileroko gogorra izanez gero lanean hiru eguneko baja hartu ahalko dutela emakumeek. Hala izan beharko luke mundu osoan! Lagun asko dauzkat Senegalen, eta min handia dutenean lanera joaten ez badira, soldataren zati bat kentzen diete”.

Eva Abuin, Podemos Arrasateko udal zinegotzia

“Penagarria da tanpoien BEZa ordaintzen jarraitu beharra; pozgarria, era berean, 39 asteko haurdunaldiagatik baja hartu ahal izatea. Bestalde, salatu nahiko nuke Debagoieneko Ospitalean ez direla abortuak egiten; bide publikotik egitea baimenduko du lege berriak”.