Haurra izaki aktibo gisa baloratu eta hezkuntza prozesuaren erdigunean kokatzen duten metodologiak geroz eta ugariagoak dira.  Neurozientzia, genetika edota biologia bezalako zientziek ere haurraren berezkotasunean jarri dute indarra, hezkuntza ikuskera berritzaileak hauspotuz.

Baina, umea hezkuntza prozesuaren erdigunean kokatzeak beste alderdi batzuetan aldaketak egiteko beharra agerian jarri du. Bistan da umea ikusteko modu berriak helduaren esku-hartze berriak eskatzen dituela. Esan daiteke, ordea, helduaren rolean nahasmenak sortu direla, ikaskuntza-irakaskuntza prozesuaren ardatz izatetik, ia-ia desagertzeko zorian egotera pasa delarik.

Alabaina, haurraren ongizatea ziurtatu eta garapen osoa bultzatzeko ezinbestekoa da, helduak, estrukturatutako testuingurua eraikitzea; aberatsa eta arauak zein mugak ongi definituak dituen testuingurua prestatzea, alegia.

“Helduaren rola: ez dago haurraren garapenik heldurik gabe” hitzaldia egitekoa zuen Azkoitian Alvaro Beñaranek. Egoera ikusita, eta hitzaldia atzeratuko dela kontuan hartuta, bertan aipatuko liratekeen ideia nagusiak azalduko dizkigu Beñaranek.

Alvaro Beñaran, psikomotrizista eta pedagogoa

Zein izan behar da helduaren rola umeekin?

Umea ondo zaindu eta maitatzea da ardatz nagusia. Bere seguratasunari eustea ezinbestekoa da. Izan ere, helduaren rolari dagokionez bi arrisku daude: haurrari kasurik ez egitea edo eta gainbabesa ematea: bere baliabide autonomoak zapaltzea. Beraz, une honetan oso garrantzitsua da gurasoen rola aztertzea adinaren arabera: ez da gauza bera hile bateko ume batekin egiten dena edo eta nagusiagoekin lantzen dena. Batzutan ikusten dugu hilabate bateko ume batekin egin behar dena goiko adinekin nahasten dela, eta hori ez da egokia. Porgresiboki lantzen joan behar den rola da: haurrei aukera eman esperimentatzeko, erratzeko.. eta gurasoek haurrak lagundu behar dituzte errealitatea ezagutzeko eta frustazioak kudeatzeko. Haurrak konturatu behar dira arazoak izango dituztela bizitzan, baina gurasook haiekiko maitasuna dugula eta laguntzeko prest egongo garela. Heduok haien identitatea eta giza baloreak sortzen lagundu behar diegu. Elkartasunean oinarritutako gizarte bat lortzeko lehen pausua baloreen transmisioa da.