Gehien gehienetan ondo edo oso ondo entzun ohi dute gure seme-alabek zerbait ondo egin dutenean. Ez dago gaizki, baina badaude umearen autoestimuan gehiago edo hobeto eragiteko bestelako formulak; izan ere ondo edo oso ondo neurriz kanpo erabiltzeak sor dezake saihestu beharreko zenbat ondorio. Esaterako, umearengan etengabeko onespena bilatzeko gogo bizia sortzea.

Haurra ez da autoestimu altu edo baxuarekin jaiotzen, bere zaintzaileekiko harremanean eraikitzen du, eta, bitartean, bizitzaren zati gisa aurre egiten die bere exitoei eta porrotei. Ongia laudorio bat da, neurriz kanpo erabiliz gero epe luzera mendekotasuna sor diezaiokeena.

Ikas ditzagun zazpi baieztapen, gure seme-alaben ahalegina motibatzen lagunduko dutenak haien autoestimua lantzen dugun bitartean. Helburua da dituzten gaitasunak ikusten ikastea. Garrantzitsua da haiek ikustea gu konturatzen garela dituzten gaitasunetaz eta baliotsuak direla guretzat.

Ze esaten dugun eta nola esaten dugu oso garrantzitsua da.

1. Gogor egin duzu lan eta lortu duzu. Imajinatzen dut zein pozik sentituko zaren! Hori esaten dugunean, haien ahaleginean jartzen dugu fokua, eta trebetasun pertsonalenganako konfiantza elikatzen dugu.


2. Lortu duzuna lortzeko egin duzun guztia ikusi dut. Ongi, zugatik! Hori esaten dugunean, haurrak ikusia eta garrantzitsua sentitzeko duen behar emozionala elikatzen dugu, eta, aldi berean, emaitza lotzen dugu bere dedikazioarekin eta ahaleginarekin.


3. Gaizki zindoazen baina gehiago ahalegindu zara eta lortu duzu. Nola sentitzen zara? Hori esaten dugunean, haien pertseberantzia estimatzen ari gara, eta aldi berean gure enpatia transmititzen dugu.

4. Asko baloratzen dut zure ideia bakoitza. Zuri zein gustatzen zaizu gehien? Hori esaten dugunean motibazioa eta ahalegina ari gara bultzatzen pisu guztia besteen ebaluazioan edo kanpo-onarpena bilatzeko beharrean jarri beharrean.

5. Ikusten dut ikasteko zure aldetik jartzen ari zaren ahalegin guztia. Hori esaten dugunean, fokua prozesuan jartzen dugu, emaitzan jarri beharrean. Horrek balio dutela sentitzen laguntzen die, laudoriorik jaso gabe edo dena bikaintasunez egin behar dela sentitu gabe. Perfekzionismoa saihesten laguntzeko modu bat ere bada.

6. Asko eskertzen dizut zure laguntza. Hori esaten dugunean, haien lankidetza baloratzen ari gara, eta, aldi berean, haien ikaskuntza-prozesua bultzatzen dugu eta emozionalki konektatzen gara haiekin.

7. Amaitu arte aritu zara lanean. Emaitza gustatzen zaizu? Hori esaten dugunean, emaitzan eragiteko gaitasuna dutela ulertarazten diegu besteen ebaluazioan menpe egon gabe.

Iturria: @unamamapsicologa_ (gazteleraz)