Beroa elkartea aurkeztu izan dugu guraso.eus egitasmoan. Hona hemen Maite Pagolari egindako elkarrizketak.

1999. urtean sortu zen Beroa Elkartea. Ibilbide luzea jada, zer da eta zer eskaintzen du Beroak?

Beroa, Gipuzkoako Harrera Familien Elkartea da. Bere sorreratik, elkartearen lanetako bat Familia Harreraren baliabidearen hedapena izan da. Honekin batera, sentsibilizazio eta kaptazio programetan ere lan egiten dugu etorkizuneko harrera familiak bilatzen.

Gure nahi nagusiena, haur eta gazteen babeserako baliabide honetan geroz eta harrera familia gehiagok parte hartzea da. Izan ere, haur eta gazte hauek babesik gabeko egoera larrietan daude eta familia batek eman dezakeen estabilitate emozionala behar dute.
Hau guztia lortu ahal izateko hainbat ekintza antolatu eta eramaten dira aurrera, harrera familia diren familien laguntzarekin. Ekintza guzti hauen helburu eta funtsa nagusiena, baliabidean parte hartzen duten familia ezberdinei, bizitzen ari diren harrera prozesuan laguntzea eta babesa ematean datza.

Beroa Elkarteak ondorengo proiektuak eramaten ditu aurrera: Formakuntza harrera familiei; Formakuntza etorkizuneko profesionalei; Aseaf; Gipuzkoako ikastetxeetan proiektuak zuzendu; Jardunaldiak eta topaketak; Irteerak egitasmoa; Bizipoza; Gipuzkoa Solidarioa; Sare Sozialak; Harrera Familiaren eskubideak eta betebeharrak babestu eta Etxegorriaren kudeaketa.

Zer da harrera familia bat?

Haur edo nerabe bati laguntzeko modu bat da, zure familian hartuta:
Heziketa, errespetua eta maitasuna ematea.
Zure familian integratzen laguntzea eta familia giroan bizitzeko aukera ematea. Zaindu, maitatu eta bere jatorria errespetatzea.

Zergatik ez dagoen bere familiarekin azaltzea eta egoera hori ulertzen laguntzeaz gain, harekin harremanetan jarraitzeko aukera ematea, adingabearen mesederako bada. Harrera ez da adopzioa, ezta ere adopziora iristeko bidea. Helburua ez da adingabearen familia ordezkatzea, une oro errespetatu behar baita. Familia mota desberdinak daude eta zuk aukera dezakezu zer motatakoa izan nahi duzun, baliabideen eta prestakuntzaren arabera.

Harrera motak:
Larrialdikoa (gehienez ere 6 hilabete)
Berehalako arreta behar duten haurrei zuzendutakoa; kasu horietan, familiekin bueltatzeko aukera aztertzen ari dira oraindik. Hori balioztatzen den bitartean, haurrak larrialdiko familiekin biziko dira, gehienez ere 6 hilabetez.

Aldi baterako (gehienez 2 urte)
Kasu horietan, haur eta nerabeen familiak, profesionalen laguntzarekin eta lan eginda, seme-alabak ondo zaintzeko gai izango dira. Beraz, aldi baterako harrera familiek laguntza emango die adingabeei familietatik kanpo egongo diren denboraldi horretan (gehienez 2 urte) eta, horrela, zaindu egingo dituzte eta jatorrizko familiekin bueltatzeko baliabideak emango dizkiete.

Iraunkorra (iraupen mugagabea)
Antzematen denean haurrak ezingo duela familiarekin bueltatu, denbora gehiagoz haurrekin egoteko prest dauden familiak bilatzen dira. 18 urteko iraupena izan dezake.

Espezializatua
Haur batzuek premia bereziak dituzte edo arreta handiagoa behar dute; horregatik, bereziki prestakuntza espezifikoa duten familiak behar dituzte.

Izeba proiektua. Harrera egoitzetan dauden haurrei zuzendua dago.
Izenburuak dioen moduan izeba/osaba izango balitz bezalako kontaktuak egiten dira.

Nondik datoz harrera familia behar duten haurrak?  Nork du haur hauen erantzukizuna?

Haurrak beraien jatorrizko familiatik datoz, eta beraien erantzunkizuna Gipuzkoako Foru Aldundiak du. Beharra eta egoeraren aurrean haur hori harrera egoitza batera joango da edota harrera familia batera. Faktore ezberdinak eduki behar ditugu kontuan: adina, beharra, egoera eta landu beharrekoa.

Harrera familietan haurren familia biologikoak ere presente daude. Nola izaten da harreman hau?

Kasu batzuetan bi alderdiak ezagutzen dira eta beste batzuetan ez. Haurraren ongizatearekiko hartzen dira erabaki horiek eta horrela lantzen da harrera familia prozesuan.
Dena den, bi alderdiak ezagutzen direnean, hau da, harrera familia eta familia biologikoa, naturaltasunez  kudeatzen da.

Eta “presente” hitzarekin, kontuan eduki beharrekoa da harrera familia prosezuan zehar beti edukiko dugula presente familia  biologikoa, haurraren parte baita da eta haurraren bizitza onartu behar da.

Foru aldundiak kasu bakoitzaren arabera arautzen du familia biologikoarekin harremana?

Familia biologikoarekin harremana foru aginduaren bitartez egiten da, bertan azaltzen da zenbatero dauden kontaktuak haurrarekin. Kontaktu horiek astero, hamabost egunetik behin edo hilabetean behin izan daitezke. Eta beti ere onuragarriak izan behar dute adingabearentzat. Kontaktu hauek gainbegiratuak izaten dira hezitzaile/psikologo baten laguntzaz. Teknikari hauek euskarri garrantzitsuak dira haurrarentzat eta aholkua/orientazioa eskaintzen dute guraso biologikoei.

Harrera familien jarraipena ere egiten du Foru aldundiak? Nola da jarraipen hau?

Profesional talde bat dago. Aditu horiek gertutik jarraituko dute harrera familia, eta prozesu horretan sor daitezkeen zalantzak argitzen eta konpontzen lagunduko dute.
Profesional horiek haurra edo nerabea eta harrera familia ondo egoteko behar dituzuen erabakiak hartuko dituzte. Gainera, harreraren une zehatzetan edo haur edo nerabearen behar jakin batzuei aurre egiten lagunduko dute.

Aldi berean, laguntza ekonomikoa jasotzen da, haurrak edo nerabeak izan ditzakeen gastu ohikoenak ordaintzeko, eta, halaber, laguntza bereziren bat ematea aztertuko da kasu zehatzetan.

Harrera familia izatea nahi dutenek ze baldintza bete behar dituzte?

Formakuntza bat egin behar dute, gaiaren inguruan informazioa jaso eta hitzordu batzuen bitartez gaian sakonduko da. Eta horrek informe bat ekarriko du. Informe horretan ikus daiteke harrera familia gai den ala ez harrera familia izateko.
Baldintzen inguruan:
Familiako kideak: Guztiz ados egon behar dute. Haurrak egongo balira beraien iritzia ere jasoko da.
Adituen jarraibideak onartu behar dituzte, prozesuan zehar hor egongo dira eta errespetatu beharreko pausu bat da.
Familia biologikoa eta hitzartutako bixitak errespetatu.
Etab…

Esperientzia onak eta gogorrak ere izango dira.

Noski baietz, errealista izan behar gara. Proiektu honen barnean ere zailtasunak daude bizitza errealean bezala. Zailtasunei aurre egiteko teknikariak daude eta baita Elkarteak eskaintzen dituen proiektuak. Harrera familiaren gain pentsatuta bait daude.

Datuei erreparatzen badiegu nola dago egoera Gipuzkoan?

358 haur eta gazte ditugu harrera familietan eta 385 harrera egoitzetan. Esan bezala Gipuzkoako datuak dira, eta nik uste hau gizarteratu egin behar dela. Jendeak gure errealitatea ezagutu dezan.

Gaur egun, 385 haurretatik 64 bideratuak daude harrera familiara

Beste Euskal lurraldeetan ere badaude harrera familien elkarteak?

Bai, hala da. Bere garain Beroa Elkartea beste elkarte batzuekin ASEAF sortu zuen. Webgunean begiratu dezakezu nortzuk hartzen dugun parte eta elkarte bakoitza nola dagoen eta zer proiektu eramaten dituen aurrera.

Informazioa eskuratu nahi duenak edo esperientzia ezberdinak ezagutu, nora jo behar dute?

Beroa Elkartera jo dezake eta bertan hitzordu informatiboak eskaintzen ditugu.
Gure kontaktua: 943245604 eta asociacionberoa@asberoa.com, Gure arreta ordutegia zabala da eta eskakizun bakoitzera moldatzen gara.