Chrysallis Euskal Herria Elkarteak Loratuz Sarearen lankidetzarekin material didaktiko berria kaleratu du, materiala zirriborro bat dela esan duten arren erabilgarria izan daiteke bai hezkuntza proiektuetarako bai eta gurasoentzako ere.

Honela aurkeztu dute beraiek materiala:

crysalli

Material didaktiko honen helburua da identitatea eta gorputzari buruzko oinarrizko ezagutzalantzea, aniztasuna ulertu ahal izateko. Bereziki ikasgaiaren fokua da identitatea eta genitalen arteko harremana. Orain arte eskoletan muti l=zaki la eta neska=bulba planteamendua izan da haurrei transmi titu zaiena, eta hori ez da zuzena, ez duelako errealitatea guztia barne hartzen, haur batzuen izatea ukatuz. Material honen bidez argi tu nahi da sexuidentitatea subjektibi tatearekin lotuta dagoela, eta ez dela genitaletan aurki tzen. Esplizitu egiten dugula badaudela zakila duten neskak eta bulba duten mutilak.

Identitatea soilik ezagutu daiteke subjektuaren kontaketaren bidez, hau da, subjektuari galdetuz. Material honetako marrazkitxoei ezin diegunez galdetu neskaedo mutil diren, erabaki dugu material hau erabiltzen dutenek marrazkitxo horietan neska bat edo mutil bat ikusteko ilearen itxura erabiltzea. Azpimarratu nahi dugu, noski , badaudela ile motza duten neskak eta ile luzea duten mutilak ere. Erabaki dugu ere material honetan silueta bakar bat erabi ltzea, hemen landu nahi dugun gaian fokal izatu ahal izateko. Argi gelditu behar da ere benetazko neskak eta mutilak ez direla marrazkitxo honetako siluetak bezalakoak, eta badaudela larru argiagoa eta larru ilunagoa dutenak, lodiagoak eta meheagoak, altuagoak eta baxuagoak, hazpegi oso desberdinekoak, gurpil aulkian ibiltzen direnak, beso bakarbat dutenak. . .

Material hau zirriborro bat besterik ez da. Erabi ltzen den neurrian eskertuko dugu oharrak eta hausnarketak jasotzea, beharko den neurrian moldatzeko eta fintzeko.

Espero dugu, hori bai , baliagarria izan daitekeela.