Cristina Uriarte Hezkuntza sailburuak eta Maite Alonso sailburuordeak ikasturte honen amaierarako Eusko Jaurlaritzak prestatu duen hezkuntza-planaren berri eman dute. Ikasleen ebaluazioak, errefortzuak eta aurrez aurreko eskolak berreskuratzeko aukera izan dituzte hizpide besteak beste.

Jaurlaritzak DBHko laugarren mailako, Batxilergoko eta Lanbide Heziketako ikasleak jarduera presentzialera itzultzea aurreikusten du, betiere osasun-irizpideek horretarako aukerarik ematen badute.

Cristina Uriarte Hezkuntza sailburuak adierazi du, dagoeneko ikastetxe guztiek jaso dutela hezkuntza-planaren dokumentua eta bertan besteak beste, irakasle-taldeak koordinatzeko orientabideak eta jarraibideak, metodologiak, curriculum-egokitzapenak, hezkuntza-laguntzako berariazko premiak dituzten ikasleei eman beharreko erantzuna edo ebaluazio irizpideak jasotzen direla.

Ikasleen ebaluazioa

Ikastetxe bakoitzaren zeregina izango da ikasturte amaierako ebaluazioa egiteko kontuan hartuko diren irizpideak zehaztea. Hori eginda, ikastetxeko zuzendaritza taldeak eta ikuskatzaileak maiatzeko lehen hamabostaldian bilera egingo dute, ikastetxeak proposatutako ebaluazio-irizpidea aztertu eta baloratzeko.

“Jarduera presentziala eten aurretik ikasleek lortutako mailari buruz jasotako informazioa funtsezko oinarri gisa erabili beharko da behin betiko ebaluazioari buruzko erabakiak hartzeko, eta horren ondoriozko ikasturte amaierako kalifikaziorako”, esan du Hezkuntza sailburuak. “Horrela, ikasturte hasieran 2. hiruhilekorako planifikatutako helburuak oinarrizkotzat hartuko dira 2019-2020 ikasturteko ebaluazio-prozesuan”.

Dena den, hirugarren ebaluazioaren harira, ikastetxeek bi aukera izango dituzte: batetik, ikastetxeek hirugarren ebaluazio espezifiko bat gauzatzeko aukera izango dute –hirugarren hiruhileko helburuak eta gaitasunak lortu diren baloratzeko–; bestetik, amaierako ebaluazio integratua aurrera eraman ahal izango dute eta kasu horretan lehen bi ebaluazioetan lortutako emaitzak hartuko dira kontuan.

“Irakasle-taldeak uste badu gutxieneko helburuak lortu ez dituen ikasle batentzako hezkuntza-neurririk egokiena ikasturtea errepikatzea dela, ikasle horren txosten indibidualizatua egin beharko du, neurri hori hartzeko arrazoiak adierazita. Txosten hori Hezkuntza Ikuskaritzaren esku egongo da”, esan du Uriartek.

Errefortzuak

Uriartek irakasle-taldearen koordinazio ona eskatu du. Horrekin batera, egoera honek errefortzua aurreikustea eskatzen duela aipatu du, eta gehitu du, “arreta berezia” eskainiko zaiela online prestakuntzarako aukerarik izan ez duten ikasleei, desabantailan egon ez daitezen. Gainera, udako oporretan errekuperatze lanak agintzea proposatu die ikastetxeei.

Eskola presentzialak

Hezkuntza sailak jakinarazi du datozen asteetan ezingo dela ikasgeletako erabateko normaltasuna berreskuratu. Hala ere, “kritikotzat” jotzen diren hezkuntza mailetarako balizko itzulera bat prestatu dutela adierazi du Uriartek: “DBH 4ko eta Batxilergoko 1. eta 2. mailako ikasleak aurrez aurreko eskoletara itzultzeko aukera aurreikusten du Eusko Jaurlaritzak. Lanbide Heziketari dagokionez, lehen mailetako ikasleak –izan Goi Mailako Lanbide Heziketan, Erdi Mailakoan nahiz Oinarrizkoan) itzuliko dira ikasgeletara eta 2. mailako ikasleak enpresetara itzuliko dira praktikak egitera. Dena den, aurrez aurreko irakaskuntzara itzultzea, Osasun Sailak emandako osasun-neurriei jarraituz egingo da”.

2020-20121 ikasturtea, irailaren 7an

2020-2021 ikasturteari hasiera emateko data irailaren 7a izatea aurreikusten da, nahiz eta oraindik ez duten hurrengo ikasturteari buruzko neurririk zehaztu. 

Argazkia: Kimberly Farmer.