2011ko apirilaren 12an aurkeztu zen Eusko Legebiltzarrean elkarbizitza hausten den kasuetarako gurasoen ardura partekatuari eta familia-harremanei buruzko legegintzako herri-ekimena, «jagoletza partekatuari buruzko legea» esaten zaiona.

Ekimen hori 85.000 sinadura eta gehiagorekin aurkeztu zen, eta Euskadin oso zabaldua dagoen eztabaida bat eraman zuen Legebiltzarrera, bikoteak hautsi osteko jagoletza partekatuari eta beste ondorio batzuei buruz.

Azkenik, 2015ean, Eusko Legebiltzarrak, EAJren, PPren eta UPyDren aldeko botoekin, zaintza partekatua arautzen duen legea onartu zuen. Horren arabera, Gurasoen banantze edo haustura-kasuetarako familia-harremanei buruzko Legearen zortzigarren artikuluaren arabera, aita edo amak, bakoitzak bere aldetik edo biek adostuta, seme-alaben zaintza partekatua edo banakakoa izatea eskatu ahal diote epaileari, betiere adingabeen interesak lehenetsita.

Legeak aurten 4 urte bete ditu, eta Beatriz Gomendio abokatuaren ustez ezinbestekoa izan zen lege honen sorrera; “Nire ustez beharrezkoa den legea da. Orain dela urte askotatik eskatzen zuten lege hau aplikatzea, batez ere aiten aldetik. Izan ere, aitek asteburutako gurasoaren papela hartzen zuten. Modu honetan, denbora oso gutxi pasatzen zuten seme-alabekin.” 

Legearen alde on eta txarrei dagokionez Gomendiok arazoak ikusten ditu etxearen kudeaketarekin “Etxeak gero eta garrantzia gutxiago du lege honetan. Hala ere, abokatu asko etxebizitza zein pentsioa zaintza partekatutik deslotzearen inguruan eztabaidatzen ari dira”. Bestalde, banatze kasu batean hasieratik zaintza partekatuaz hitz egitea akatsa iruditzen zaio; bere ustetan, kasua ondo ikertu behar da zaintza partekatuaren inguruan hitz egin aurretik.

Balantzea egite aldera, Gomendiok gurasoen erantzunkidetasuna hezkuntzan dagoela azaltzen du, eta ez zaintza partekatuan. Modu berean gurasoei ardura gogoratu nahi die; “Gurasoek argi izan behar dute banatzen direnean bizitza, kasu askotan, txarrera joango dela eta ez bakarrik ekonomikoki. Hori ulertzen dutenean, umearentzat hoberena egiteko gai izango dira”. 

EAEko Zaintza partekatuaren legearen 4.urteurrenean, zaintza partekatuaren eskaerak handitzen ari dira. Profesionalek alde on eta txarrak ikusten dituzte eta proposamenak lantzen ari dira, adibidez, Aeafak Bilbon azaro erdialdean antolatutako batzarretan. Dirudienez aldaketak datoz 2020an.