Hezkidetzaz aritzean neska eta mutilak eskubide eta aukera berdintasunean hezteaz ari gara. Feminismoak hau oinarri, emakumezkook pairatzen dugun diskriminazioaren kontra borrokatu eta gure arteko sareak sortzen lagundu digu. Bide luzea dugu aurretik eskubide eta batez ere aukera berdintasun osoa lortzeko eta horretarako ezinbestekoa da gizonezkoek, gizon izate hutsagatik dituzuen abantailei agur esatea eta patriarkatuak barneratzen dituen azpijokoez ohartzea.


Emakumeok eta neska txikiek eremu publikoan leku hartu dugu, eta bide luzea badugu ere, gero eta erosoago sentitzen gara hamarkada gutxi arte guretzat debekaturik zeuden egoeretan. Gizonezkoek, ordez, ez duzue eremu pribatuan lekua neurri berean hartu. Etxeko-lanak eta zaintzak modu orekatuan banatzeko beharrezkoa da justizia irizpideekin jokatzea eta horrek abantailak alboratzea dakar ezinbestean. Gure seme alabek banaketa orekatua ikusten badute, partekatu beharreko zerbait dela ikasiko dute eta belaunaldi berriengan errealitatea izango da.
Bada beste eremu bat jorratzea eta konpartitzea mereziko lukeena, gure arteko komunikazioa asko hobetuko litzatekeelako eta gizon izateak sentiberatasuna, etsipena eta bestelako emozioak onartzea ekarriko lukeelako eta hortaz, aske izatea.


Patriarkatuak hegoak moztuta dituzten neskak eta ziurtasunez beteriko mutilak nahi ditu. Mutil batek beti ziur azaltzeko zenbait emozio ezkutatu behar ditu eta honako galderei erantzungo bagenie, erabat ezberdinak diren erantzunak emango genituzke emakume eta gizonek. Zenbatetan gorde duzue negarra zuen bizitzan zehar? Zenbatetan tristura eta etsipena irentsi inork ez ikusteko? Zenbatetan itxurak egin zuen gogorkeria “benetakoa” dela demostratu nahian? Zenbatetan besarkatu duzue lagun bat? Bizkarrean kolpetxoak eman ez, besarkatu diot.


Emozioen ezkutatze horrek gizon eredu bati erantzuten dio. Beste pertsonengandik emozionalki urrun, enpatia gutxikoa, kanpora begira egongo dena bere inguru hurbilari eta barrualdeari so egin gabe. Modu honetan hezia izateak lagun, bikote eta seme-alabekin harremanetan hoztasuna ekar dezake. Aitatasun hotzak bi ondorio argi izan ditzake: bere emozioak konpartitzeko ama edo beste emakume bat bilatuko duten seme-alabak edota bere emozioak konpartituko ez duten semeak.
Ez da erreza hezi gaituen guztia egun batetik bestera gure barrutik kanpo ateratzea, baina ezkutatze horrek mintzen gaituela ulertzean bide hori jorratzeko pausuak eman ahalko ditugu. Gure seme-alabak hezteko lagungarriak izango zaizkigun baliabideak bilatzen ditugu maiz eta oraingoan gure semeek gizon izateko bide propioa, patriarkatu estu horretatik at, garatzen lagunduko dien liburu bat aipatu nahi dizuet. Ritxar Bacetek idatzitako “El poder de los chicos”, 7-12 urte bitarteko mutilei zuzenduta. Momentuz erdaraz soilik eros dezakegu, pena, baina emozioek, justiziak eta askatasunak ez dute hizkuntzarik.