Ez da nahikoa gure seme-alabak maitatzea; beharrezkoa da haiek maitatuak eta baloratuak sentitzea. Beraz, ahoz adierazi behar zaie, eta modu ulerkor batean. Zerbait ondo egiten badute, aitortu eta animatu egin behar dira. Zerbait gaizki egiten badute, esan egin behar zaie beren akatsak lasaitasunez eta bere pertsona deskalifikatu gabe zuzentzeko. Ez nahastu akats puntual bat nortasunaren ezaugarri batekin; gure kritikek eraikitzaileak izan behar dute.

Onena espero behar dugu gure seme-alabengandik; benetan sinetsi behar dugu beren gaitasunetan. Helburu handiak proposatu behar dizkiegu, ahalegina egin dezaten eta emaitza hobeak lortzeko gaitasuna gara dezaten.

Saihestu gorespen neurrigabea eta funtsik gabekoa, goragoko izakia dela sinetsarazi eta besteen onespenarekiko mendekotasun morbosoa eragin baitiezaiokete. Hiperbalorazio horrek babesik gabe uzten ditu lehenago edo geroago familiatik kanpo aurkituko duten kritikaren eta gaitzespenaren aurrean.

Ez ditzagun proiektatu gure seme-alabengan gure beldurrak eta esperientzia negatiboak. Gure seme-alaben funtzioa ez da gure frustrazioak sendatzea edo bete gabeko gure itxaropenak betetzea. Onartu behar ditugu seme-alabak beraien ideia eta jarrerekin, eta beraiek bizi behar dituzte beraien esperientziak. Azter ditzagun geure ideiak eta beldurrak, eta hausnar dezagun ea ba ote den irrazionala izan daitekeen zerbait. Bai, aholkuak eman diezazkiokegu, edo gure esperientziak konta diezazkiokegu, baina inoiz ez modu kategorikoan, ezta arauak ezarriz ere.

Etxean komenigarria den giroa

. ASKATASUNA. Erratzeko askatasuna ezinbestekoa da erabakiak hartzen ikas dezaten umiliaziorik eta beldurrik gabe. Aukera eman behar zaie erabakitzeko gaitasuna, huts egiteko aukera emanez eta nork bere irizpideetan oinarritutako arriskuak hartuz. Horrek eramango ditu heldutasunera. Kontrakoa frogatzen ez den bitartean seme-alaben erabakiak hartzeko askatasuna onartu behar da.

. DIZIPLINA. Izan ere, egiaztatu da ingurune permisiboegietan hezitako gazteek autoestimu txikiagoa izaten dutela ingurune egituratu, irmo, zorrotz, eta aldi berean, adeitsuan hezitakoek baino.

. ERRESPETUA. Benetako errespetuarekin tratatzen badugu, bere autoerrespetua handitu egingo da, eta besteak errespetatzen ikasiko du. Horrek esan nahi du aitak edo amak ez duela inoiz semearen ordez hitz egin behhar, ez dutela inoiz gaztea ordezkatuko bere kabuz har ditzakeen erabakietan, eta ez dutela esan edo pentsatu behar duena kontrolatuko.

. ONARPENA. Norberaren eta besteen alderdi positiboak eta negatiboak onartzea ere oso garrantzitsua da.