Erditu berri duen amaren beharrizanen inguruko ikerketa desberdinen berrikuspena egin ondoren, esan dezakegu, amaren ahalduntze emozionala, bere beharrizanei erantzuna emateko beharrezko tresna bat izan daitekeela, ahalduntze honek bere beharrizanen aspektu garrantzitsuenak laburbiltzen baititu.

Idatzi honetan autore ezberdinek bildutako AE  definizioa osatzen duten alderdi guztiak adieraziko ditugu.

Alde batetik, Marina Santiago Valdiviak (2018) ahalduntze emozionala, norbanakoak bere identitate emozionalaz arduratzeko duen gaitasuna dela ulertzen du. Kanpotik datozen eta egunerokotasunekoak diren emozio, sentsazio eta pertzepzio desberdinez kargu egitea, hau da,  norbera erregulatzeko eta bere burua onartzeko gaitasuna.

Bestalde, Delgado-Piñak (2010) jabekuntza pertsonalaren baitan hasten den eta auto-ebaluatzeko, aldatzeko, hazteko eta autonomia handiagoa bilatzeko aukera ematen duen prozesutzat jotzen dute.

Aldiz, Maestre eta Ramosek (2019) norberaren bizitzako ibilbidea aukeratzeko gaitasuna gehitzen diote aurreko definizioei, funtsezko alderdi gisa.  Zalantzarik gabe, zainketak erabaki pertsonala izan behar du, aukeratutako erabakia eta ez inposatua. Askea  izan behar du, ez emakumea izateagatik soilik hartutako erabakia. Beraz , emakumearen ahalduntzearen oinarrizko alderdia, aukeratzeko askatasuna da; bai ama izateko erabakian eta bai seme-alabak hazteko moduan, amatasunean hartutako erabakietan aske izan eta nahi diren mugak ezarriz.

Azkenik, ekofeminismoak AEko faktore garrantzitsu gisa, amaren balorazioaren  garrantzia izendatzen hasten dira (Blázquez, 2004). Ekofeminismoaren arabera, amatasunaren eta zaintzaren balorazio hori gizarte justuago eta osasuntsuago baten ardatz nagusia izan daitezke.

Laburbilduz, faktore  guzti hauek,  AEren prozesu pertsonal baten beharra argitzen dute eta, horrela, amak, askatasuna eta erantzukizuna sentiaraztea bere kabuz erabakiak hartu ahal izateko, baita gizarteak zaintza baloratzen duela eta dagokion lekua ematen diola sentitzeak ere.

Hala ere, egungo gizartean, amak ahalduntze hau sentiarazteko, gabezi ugari ditu. Horregatik ama taldeak erantzun sinple, osasuntsu eta ekonomikoak izan daitezke, beren beharrak asetzeko eta ahalduntzeko. Hauek alternatiba fidagarriak dira amaren osasun mentalarentzako kaltegarriak izan daitezkeen zenbait alderdi murrizteko (Chávez-Courtois et al., 2008; Glavin et al., 2017).

Talde espazioetara joateak, erditu berri duen amari , bere haurtxoaren jaiotzarekin hasten den etapa honi aurre egiten lagunduko dioten zenbait tresna eskaintzen dizkio. Era berean, taldearen “boterea” egiaztatu da, loturak sortzeko dinamizatzailea, elkar laguntzaren sustatzailea, autogestionatutako ekimenen sustatzailea eta hausnarketa partekaturako gunea (Maestre eta Ramos, 2019) izanez. Horrela, taldea bere kideen eraldaketa pertsonalerako eta sozialerako tresna bihurtzen da eta, erditu berri duen amen kasuan, tresna ona da horiek ahalduntzeko, alderdi emozional guztiak berez lantzen baitira.

Era berean, taldearen garrantzia ikusita, gaur egun amen beharrei erantzunez sortu ziren Amaren Hezkuntza (AH) izeneko taldeak. Talde horiek ia osasun zerbitzu publiko guztietan daude eta emaginak edo / eta erizainak gidatzen dituzte. Espazio hauek haurdun eta erditu berriko amei  informazioa emateko eta prestatzeko xedea du(Ortiz, 2014). Haurdunaldi taldeetan, alderdi hauek lantzen dira batez ere: erditzean arnasketa ikasten, jaiotza prozesuaren ezagutza, seinaleen identifikazio zuzena, jaiotze plana prestatzen eta haurra jaio ondoren egingo diren zainketen ezagutza. Erditu osteko taldeetan aldiz: pelbisa berreskuratzea, haurren masajeak eta bularra emateko aholkuak.

Amaren Hezkuntza talde hauek  beharrezko espazioak dira amentzat, baina alderdi emozionala baztertuta geratzen da, alderdi fisikoei bakarrik jartzen baitzaie arreta. Beraz ama taldeen sorkuntza, zerbitzu honetatik kanpo, beharrezkoa da, erditu berri duten amei falta zaien sostengu emozionalaren bitartez amen ahalduntzea lortzeko.