Umeari segurtasuna eta konfiantza erraz transmititzeko aukera ematen duen baliabide bat ikusiko duzue segidan.

Iraila, haur askorendako egokitzapen garaia izaten da eskolan, batzuk pozik joango dira, baina baliteke beste batzuk negarrez gelditzea, gurasoak edota gertuko pertsona agurtu ondoren.

Guraso batzuei lagungarri egin zaie Kimudi izeneko Instagram kontuaren atzean dagoen Sara Noguera hazkuntza-aholkulari eta Haur Hezkuntzako irakasleak partekatu duen trikimailua.

Hauxe da egin duena: umeari bihotz bat marraztu dio bere eskuan, eta gurasoak ere horrelako beste bat margotu du berean. Eta umeari esan dio, amaren falta sumatzean, ukitzeko berak eskuan daraman bihotza. Hala, hori ukitzean besteari haren falta sumatu duela adieraziko diola esanaz.

Adierazi du bere seme-alabekin luzaroan erabili izan duela teknika hori eta umeak lasaiago sentitzen direla hori eginda, gurasoekin egon ezin diren momentu horietan.

Orokorrean, bost bat egunez erabili izan du bihotzaren baliabidea bere seme-alabekin, baina adierazi du batzuendako hori nahikoa izango dela, eta beste batzuek berriz, denbora luzeagoan eramateko beharra izango dutela.

Baliabide hori ikasturte hasieran erabiltzeko modukoa izateaz gain, beste momentu batzuetan ere funtziona dezakeela gaineratu du, esaterako, gurasoetako bat kanpora baldin badoa afaltzera, eta umeak berarekin egon nahi badu.

Bihotzaren baliabideak umeren bati balio ez badio, pazientzia eta enpatia eskatu ditu Noguerak, eta azaldu du garrantzitsua dela eskolako sarrera eta irteeretako momentuak positibizatzea.