Athloneko kirol-koordinatzaile Iñaki del Riok Puntua aldizkariko Adituen esanetan atalean idatzi du eskolaz kanpoko kirol-jarduerek etxeko txikiengan duten onura psikologiko eta fisikoaz. Hauek dira idatzi dituen hitzak:

Bistan da eta inork ez ditu zalantzan jartzen kirol-jarduerek helduen osasunerako dituzten onurak. Edozelan ere, ez dira ahaztu behar. Onura fisikoak –energia areagotzea, hezurrak sendotzea…–, psikologikoak –estres-mailaren kontrola…–, eta osasun onurak –pisua kontrolatzea, bihotz gaixotasunak ekiditea…– modu egokian eta kontrolatuan egiterakoan dira heziketa fisikoak ematen dizkigun onurak.

Eta helduentzat onurak kalkulaezinak badira, zer esanik ez gure seme-alabengan izango dituztenak; halaber, garapen fisikoan, mental eta hezigarrian daudenak. Horri eskolaz kanpoko jarduerak gure ikastetxeak berak egiten eta programatzen dituela gehitzen badiogu, gure seme-alabentzat aukeratutako ikastetxearen filosofia eta balioak izango dituzte, eta komunztadura handiagoa emango diete eskolako eta eskolaz kanpoko
curriculumaren artean. Eta komunztadura hori integrazioaren, adiskidetasunaren, berdintasunaren, kiroltasunaren, hizkuntza-ereduaren eta gutxiengoen jardueren balioetan islatuko da.

Onura psikologiko eta akademikoak

Kontuan hartu behar da curriculumetik kanpoko jarduera horiek –eta, are
gehiago, parte-hartzaile bakoitzaren ikastetxean egiten direnak– beste ikaskide batzuekin edo ikastetxe berekoekin elkarreraginean aritzeko inguruabar egokian izaten direla, gizarte- trebetasunak garatu, ezarri eta indartuz. Ez da ahaztu behar kirol bakarreko ekintzek eta kirol anitzekoek talde-lana, autokonfiantza, lidergoa eta arauen ulermena sustatzen dituztela.

Garrantzitsua da etorkizuneko kirolariek mugimendu ibilbide zabala izatea. Horretarako, kirol anitzeko jarduerek aukera ugari eskaintzen diete haurrei hainbat diziplina aztertzeko, bakoitza bere konplexutasun eta ezaugarriekin, bakoitzak bere tokia aurkitu dezan kirol aukera zabalaren barruan. Kirol anitzeko jarduera mota horren helburu nagusia da parte-hartzaileei hainbat jarduera eskaintzea; kasu askotan, ezagutzen ez dituzten gaitasun berriak aurkitu eta esperimentatzeko. Eta horrela, lagun-talde baten barruan gehiengo sozialaren erabakiaren preso izatea saiatzea; izan ere, alde batetik edo bestetik, gerta daiteke parte-hartzaile bakoitza eroso ez sentitzea jarduera batean, eta, ondorioz, kirola modu osasungarrian egiteari goiz uzten lagun diezaioke.

Bestalde, ikerketa ugarik adierazten dutenez, harreman estua dago kirol-jardueretan parte hartzen duten ikasleen artean, baita emaitza akademiko hobeak lortzearen artean ere. Praktika horretan, parte-hartzaileek beraien ikuspegia aldatzeko aukera dute, eguneroko bizitzako errutinen atseden
psikologikoa eskainiz. Eguneko ikuspegi-aldaketa horrek eskola-kargen aurrean pilak kargatzeko aukera emango die, eta norbere buruaren atsedena lortuko dute, batez ere, azterketa-garaian, non kezkak eta presioa nabarmenagoak diren.

Trebetasunak garatzen

Jardueren eskakizunak aurrera egin ahala, kirol bakarreko jarduerara iritsita ere, kirolari bakoitzak rol desberdinak hartuko ditu taldean. Ikasle
bakoitzak rol eta erantzukizun desberdinak bere gain hartzeko aukera izango du, kasu batzuetan taldean lidergo-funtzioa hartuz eta ikaskideekin
komunikatzen ikasteko espazioak eskainiz. Horren guztiaren ondorioz, kirolariek etorkizunean oso erabilgarriak izango zaizkien trebetasunak garatuko dituzte.

Gainera, taldeko kirol-jarduerarekin datozen arrakasta eta porrot egoerekin
batera batasun sentipena, gizarte-laguntzaren sentsazioa emango du eta ikasleei konfiantza emango die beren hezkuntza ibilbidean nahi dutena lortzeko.

Laburbilduz, ikasleek eskolan edozein jarduera fisiko egiteak onura fisiko eta psikologikoak dakartza haientzat, baina horri gehitzen badiogu eskolan
bertan egiten diren jarduerak ingurune ezagun batean egiten direla, ikaskideekin, jarduerak erakargarriagoak izango dira parte-hartzaileentzat, eta horrek saihestu edota atzeratuko egingo du kirola goiz uztea. Eta honekin batera, entitate-antolatzailearekin bat datozen filosofia baten barruan bilduta egongo dira eskolaz kanpoko jarduerak.