When:
2023-05-26 @ 5:52 – 2023-06-30 @ 6:52
2023-05-26T05:52:00+02:00
2023-06-30T06:52:00+02:00
Donostia: Pskomotrizitate erlazional espezialista formazioa 2023-2025

NORI ZUZENDUA DAGO?
Z
ure lana hezkuntzasektorearekin lotuta badago, bereziki 06 urteko haurrekin Haur
He
zkuntzarekin, Irakasletitulazioarekin (edozein espezialitatean) edo Haur
He
zkuntzako goi mailako titulazioarekin, prestakuntza hau guztiz egokia da zuretzat.
P
sikologoa, pedagogoa. Sanitarioa, gizarte hezitzailea bazara edo hezkuntzarekin eta
p
rebentzioarekin zerikusia duen edozein lizentziatura baduzu. Edozein eremutan
iz
anik, Haurtzaroarekin nolabaiteko harremana baduzu, edota zure azken
p
restakuntzaikasturteetan bazaude hauxe da zure formakuntza.


FORMAZIO
EREMUAK
Form
azio pertsonala: norberaren eraikuntza psikoafektibo emozionalaz jabetzeko
iz
ango da.
Form
azio teorikoa: praktikan jartzean gertatzen dena ulertzeko beharrezko ezagutzak
es
kuratuko dira.
P
raktika pertsonala: saioetan ateratzen doazen edukiak sendotzen diren neurrian,
ik
asle bakoitza bere praktika pertsonala egiten hasiko da, beti ere gainbegiratuta
iz
ango direlarik