Hezten ari garenean egunero sortzen dira kudeatu beharreko egoerak. Demagun seme-alabak gustura dabiltzala lagunekin jolasean eta joateko ordua iristen dela. Umeek, gehienetan, gogo txarrez hartuko dute albistea, eta noiz edo noiz haserretu ere egingo zaizkigu.

Horrelako egoerak kudeatzea eguneroko kontua da, eta gurasook ez dugu beti asmatzen. Behin eta berriz esan eta kasurik egiten ez dutenean ataka estuan ikusten dugu gure burua gurasook, eta presaren edo gure egoera emozionalaren arabera jokatzen dugu sarri. Trukean zerbait eskaintzea, zigor batekin mehatxatzea, autoritatea erabiltzea… izan ohi dira aukera ohikoenak.

Zenbait adituk, ordea, umearen emozioak ere identifikatzeko eta balioesteko gomendioa egiten dute. Hau da, umeei esatea adibidez konturatzen garela oso gustura dabiltzala eta ulertzen dugula jarduera utzi beharra gaizki hartzea, baina berandu dela eta hurrengo batean itzuliko garela.

Umeengandik askotariko erantzunak jaso daitezke. Une horretan bizi duten egoera emozionalak, nekeak… badu zerikusia honetan, baina pauso bat da gatazken kudeaketa autoritarismo zurrunetik ez egiteko eta umeei ere gauzak zelan diren hobeto ulertzen laguntzeko. Harremanak zaintzen ikasiko dute eta baita ere besteen beharrak ez datozela beti gureekin bat.

“Gurasoak erantzun enpatikoa ematen du; izan ere, heztea ez da obedientzia eta sumisioa erakustea baizik eta elkar zaintzea eta tratu ona ematea elkarri. Umeek ulertu behar dute ezin dutela beti nahi dutena egin familiak eta taldeak beste behar batzuk dituelako. Gatazken kudeaketan neurririk eraginkorrena umeen emozioak ere identifikatzea eta balioestea da”, azaltzen du Educar sin miedo ekimeneko Leticia Garces Larreak.

“Ikasgai honek frustrazioa sortzea normala da, baina gurasoak erantzun enpatiko bat ematen du eta aldi berean seme-alaben jarrera bideratzen duen erabakia mantendu egiten du. Konpetentzia emozionalak irakasten ari gara”, azaltzen du adituak.

Ikus-entzunezko bat egin dute gaia azaltzeko. Minutu eta erdiko iraupena du eta gazteleraz dago. Hemen aurkituko duzue.