Guraso.eus aldizkari digitala da ; egunero gurasotasunaz euskaraz argitaratzen dugu; albisteak sortuz edo beste iturri batzuetatik jasotako testuak ere publikatuz. Gurasotasunaz euskaraz hausnartzeko tresna da gurea beraz. Guraso moduan sortzen zaizkigun zalantza, kezka, arduretan laguntzeko heldulekua izan nahi dugu. Hausnartzea, ikastea , baina batez ere, desikastea nahi dugu gurasotasunaz gozatzeko, seme alabekin batera bidea egiteko. Honetarako kolaborazio praktikoak, gai konkretuen inguruan adituek idatzitakoak eta hausnartzekoak uztartzen ditugu.

Kolaboratzaileek ematen diote gure proiektuari balio erantsi nagusiena, adituak ditugu gai ezberdinetan, gurasotasunaren eta hezkuntzaren ikuspegi ahalik eta zabalena landu nahi dugu.
Kolaboratzaile sare honen testuak batu ditugu urtekari honetan. Bakoitzak bere ikuspegitik gurasotasunari begiratu dio eta kolaborazio guztiak batu ondoren, 2015eko uzta oparoa izan dela esan dezakegu.

Hasieratik gurekin dauden kolaboratzaileen testuak irakur ditzakezu urtekari honetan, baita aurten gure egitasmora gehitu direnenak ere. Eskerrik asko guztioi!
Testuen sarrera gisa kolaboratzaileen aurkezpenak gehitu ditugu. Testu guzti hauek guraso.eus aldizkari digitalerako sortuak izan dira.

kolaboratzaileak txostenerako