Gero eta gehiago dira haurrak motibatzeari berebiziko garrantzia ematen dioten pedagogia korronteak. Eta ezberdintzen dituzte bi aukera: bata, haurraren emaitzak eta lorpenak goratzea edo bestea saritzea eta haurra motibatzea.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Haurraren emaitzak goratzen ditugu “oso ondo” esaten diogun aldiro. Antzerako esaldiekin haurrak kanpoko ebaluazioaren berri jasotzen du. Adituen esanetan dependentzia sortzen du horrek. Haurrak ahalegina egingo du gehienbat besteen oniritziaren bila, eta oniritzi horrekiko dependentzia edo adikzioa sor daiteke.

Motibatzea da adorea ematea, laguntzea, babesa eskaintzea. Autonomia eta independentzia mailan eragiten du. Helburua da umeari erakustea baloratzen dugula bere ahalegina. Hala, ordezka dezakegu mekanikoki irteten zaigun “oso ondo” esaldia beste hauekin:

. Lortu duzu!
. Eskerrik asko!
. Zure ahalegina baloratzen dut.
. Badut konfiantza zugan!
. Ze iritzi duzu zuk?
. Pozik zaude?
. Nola sentitzen zara?
. Nola egin duzu, esan iezadazu…
. Irribarre egin (ez dakigunean zer esan eta goratzea saihestu nahi dugunean)
. Entzuten zaitut.
. Erakutsi didazu nola egin duzun?

Motibazioak onartu egiten du egindako ahalegina eta errespetua erakusten du. Onartu egiten zaio umeari egindako ahalegina. Horregatik autoestimua indartzen du motibazioak nork bere buruan duen konfiantza indartzen baitu.

Helduekin motibazioa erabiltzen dugu gehienbat: “Eskertzen dut zure laguntza”, “Eskerrik asko laguntzeagatik”… Erabil dezagun gehiago haurrekin.

Gai honekin loturiko artikuluak:

. Montessori pedagogiatik hemen eta hemen

. Parents aldizkaritik hemen

Argazkiren iturria hemen.