Haurren Osasunerako Programa berria egin du Osakidetzak eta sare osoan hedatzen hasi da. Helburua da haurtzaroan eta nerabezaroan “prebentzioa eta osasuna sustatzea”, aldizkako bisita eta jarduera programatuen bidez, eta hedapenak Lehen Mailako Arretako sarea du oinarri, eta zehazki, pediatriako taldeak.

Programa berriak ekintza orokor hauek jasotzen ditu, besteak beste:

  • Bisita-egutegi estandarizatua eta adinaren araberakoa, haurra jaio aurretik hasi eta 14 urte betetzen dituenera arte.
  • Bisita bakoitzean egin beharreko jarduerak. Adibidez: garapen fisikoa gainbegiratzea, baheketak, aho-hortzen osasuna zaintzea, bronkiolitisa prebenitzea, txertaketa.
  • Jarduera bakoitzean esku hartzen duten profesionalak eta jarduerari eskaini beharreko denbora.
  • Familientzako informazio eta dokumentazio homogeneoa, paperean ez ezik, Osakidetzaren atariko Osasun Eskola atalean ere laster eskuragarri egongo dena –bertako informazioa zabaltzen eta eguneratzen joango da–.
  • Paziente bakoitzaren historia klinikoaren erregistroa hobetzea, eskura dagoen informazioak kalitate handiagoa izan dezan.

Jarduera berri hauek ere jasotzen ditu, besteak beste:

  • Jaioaurreko bisita pediatrikoa: progresiboki ezarriko da, eta haurtxo bat izango duten familiei pediatriako taldea aurkeztuko zaie; hala, lehen lotura ezarri eta zalantzak pediatriaren ikuspegitik argitu ahalko dira.
  • Lau baheketa berri ezartzea: gaixotasun zeliakoarena eta hiperkolesterolemiarena –biak arrisku-taldeei zuzenduak–, hipertentsio arterialaren baheketa, eta nerabeen depresio handia detektatzekoa.
  • Kontsulta pediatriko guztietan bronkiolitisaren ibilbidea garatzea, haurtxoen ospitaleratzeen lehen kausa den osasun-arazo bat prebenitzeko.
  • Programa egokitzea muturreko goiztiarrentzat edo pisu oso txikia duten jaioberrientzat eta Down sindromea dutenentzat.