“Zer da hezkidetza? Mutilentzat zein neskentzat curriculum berbera izatea al da hezkidetza? Eskolan mutilak eta neskak elkarrekin egotea da hezkidetza? Badakigu ezetz”, azaltzen dute Hezkidetzan Esku Hartzen taldeko kideek.

Mari Jose Urruzolak esaten zuen: “Neskak zein mutilak genero maskulinotik eta femeninotik aske heztean datza, bere indibidualtasunaren garapena sustatuz eta gizarte sexista batek eskaintzen dizkien rolak kontuan hartu gabe”.

Hezkidetzan Esku Hartzen taldetik azaltzen dute Hezkuntza sailaren bigarren hezkidetza planak aipatzen dituela zeintzuk diren hezkidetzako oinarrizko zutabeak:

 • Pentsamendu kritikoa sexismoaren aurrean.
 • Hizkuntzaren eta irudien erabilera ez sexista.
 • Emakumeen jakituriaren integrazio eta haien ekarpen sozial eta historikoa
 • Gatazken eraldaketa baketsua, hezkidetzako elkarbizitzarako proiektuen bidez.
 • Autonomia pertsonala eta independentzia ekonomikoa.
 • Espaziok ikastetxean eta eskolaz kanpoko jarduerak eta jarduera osagarriak.
 • Berdintasunezko hezkuntza afektiboa eta sexuala.
 • Emakumeen aurkako indarkeriaren prebentzioa eta indarkeria kasuetan esku-hartzea.

Hiru gako

Gaia oso zabala da. Zeintzuk dira gakoak?

 • Estereotipoetatik at dauden identitateen garapena ardatza izatea.
 • Konpetentzien garapena bada hezkuntzaren oinarria. nola ulertuko dugu horien garapena? Zeri emango diogu balioa? Euskal Herriko Emakumeen gutunak hiru printzipio aipatzen ditu horietatik datozen balioak ondorioztatzeko: parekidetasua, elkartasuna eta askatasuna.
 • Curriculum ezkutua aztertu. Hau da, konturatu gabe transmititzen duguna ere ikertu behar da.

Gauza asko daude desikasteko eta berriz eraikitzeko. Prozesua eraginkorra izan dadin hainbat estrategia daude:

 • Aliatuak identifikatzea.
 • Esperientzia partekatu
 • Informazio eta prestakuntza egokia eskuratu
 • Orain arte egindakoa oinarri izatea
 • Umorea erabili.

Informazio gehiago Hezkidetzan Esku Hartzen talde blogean