Medikuen Elkargo Ofizialen Kontseilu Nagusiak” (Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos) uztailaren 13an komunikatu bat atera zuen  “indarkeria obstetriko” kontzeptua onartzen ez dutela esanez.

Hainbat elkarte, profesional eta adituk berehala eman diote erantzuna errealitatea ezkutatu eta emakumeen kontrako indarkeria mota hau ukatzeko ahalegin horri (El Parto Es Nuestro edo Dona Llum erditze errespetatu baterako Kataluniako Elkarteak adibidez. Sabeletik Mundura egitasmoko Nahia Alkortak bere Instagrameko kontuan 24 ordutan erantzuk zitekeen galdera jarri zuen. Indarkeria Obstetrikorik sufritu duzu?

Nahiarekin hitz egin dugu jasotako erantzunaren berri izateko eta Medikuen elkargo ofizialeko montseiluak egindako adierazpena baloratzeko.

Nahia Alkorta Elezgarai

Indarkeria obstetrikoa, zuk sufritu duzu? jasotako erantzunen lagin bat:

 • Bai. Emaginaren behin eta berriroko komentario desatseginak
 • Bai, erditzean ginekologo emakume gazte baten ahotan, biolentzia obstetriko berbala
 • Hamilton eskaini zidaten, ezetz esan nuen eta hala eta guztiz ere egin zidaten, negarrez joan nintzen.
 • Bai, askotan ginekologoan, hospitalean, erditzean, …
 • Bai. Nire nahien gainetik erditzea arintzeko praktika ezberdinak, azken finean nire erditzea lapurtu
 • Bai, sufritu dot. Boltsa apurketa, kristeller, umearen ahoan euren atzamarra sartzea nire titia beharrean
 • Induzitu ziaten. Eta monitore inalambrikoek funtzionatzen ez zutenez denbora guztian ezin mugi
 • Nire erditze plana ez zuen INORREK irakurri neuk esan artea
 • Bai! Epistomia eta kristeller maniobra. Arrazoitu gabe eta Krist abixatu gabe
 • 5 minututan 3 pertsona desberdinek taktoa egin zidaten…
 • Emaginaren partetik erditze aurre guztian zehar
 • Bai. Hamilton, epistomia eta banaketa
 • Abortoa 5. Astean.  Urgentzietako ekografian “aqui no hay nada” zakarki entzun
 • Bai… horregatik orain oso informatuta egonda bigarrena etxean izango dut. Etxean erditzeko asmoa esan nion emaginari ospitaleko asteko kontrolean. Akatsa. 40 asteak bete aurretik ingresatu nahi izan ninduten. Eskerrak etxean artatu ninduten emaginei. Etxean jaio zen umeak nahi izan zuenean ez ospitaleko emaginak nahi izan zuenean.
 • Bai, emaginak kontrazioetan behatza sartzen zidan nahiz eta itxaroteko esan, tratu gogorra
 • Abortoa izan eta gineak esan zidan gauza bakarra, esto es el pan de cada dia…
 • 2. umea galtzean emaginak “tu mayor no te toma el pecho, te toma el pelo”
 • Bai. Emaginaren behin eta berriroko komentario desatseginak