Gaur egun, informazio eta komunikaziorako teknologiek duten eragina, batez ere, sare sozialena, ahaltsua eta kudeatzeko zaila da. Haur eta nerabeak gero eta gazteago hasten dira tresna hauek erabiltzen, barneratzen dutena era kritiko batean neurtzeko gaitasunik gabe. Beren eguneroko bizitza digitalean erronka ezberdinei egin behar diete aurre, eta guraso eta beste hezitzaileen laguntza behar dute testuinguru digitalak dakartzan arazoen aurrean beharrezko neurriak hartzen ikasteko.

Interneteko aplikazio gehienak sare sozial bezala jokatzen dute, beste pertsonekin edukiak eta esperientziak partekatzeko gune bezala diseinatzen baitira. Errealitate berri honek sozializazio modu desberdinak sortu ditu, baita lehentasun sozial eta emozional berriak ere. Teknologia berrien erabilera desegokiak ez du komunikazio zuzena eta emozioen kudeaketa errazten, eta pantailen bitartez beste pertsonekiko dauzkagun loturek, eragina dute ingurunearen pertzepzioan, garapen pertsonalean eta besteekiko harremanetan.

Sare sozialen inguruan egiten den erabilera desegoki, inkontziente eta arriskutsuak arazoak sortzen dituenez, gomendagarria da hauen erabilera neurtzea eta sorraraz ditzaketen arriskuak ezagutzea. Alde batetik, gurasoek ondo ezagutu behar dituzte tresna eta zerbitzu digital berrien berezitasunak, eta bestetik beharrezkoa dute beren seme-alaben jarduera digitala gainbegiratzea behar denean laguntza eskaintzeko. Horrek ez du esan nahi guraso bezala espioi lanak buru behar direnik, baina adinaren arabera nolabaiteko jarraipen-lan bat burutu behar dute, betiere konfiantza sustatuz eta seme-alaben autonomia bermatuz.

Azpimarratzekoa da ere sare sozialen erabilera desegokiak bizipen afektibo-sexualetan eta genero rolen eraikitze prozesuan daukan eragin handia. Horregatik, haur eta nerabeek gehiegizko estimulazioak dauzkan ingurune honetan garapen egoki bat izateko zenbait konpetentzia emozional, sozial eta digital bereganatu behar dituzte. Ez dirudi konpetentzia hauek irakasteko estrategi sinpleak existitzen direnik, pertsona bakoitzaren egoera eta bere inguruneko pertsonen gaitasun eta aukerak desberdinak direlako; Internet eta sare sozialen neurriko erabilera sustatzeko familia bakoitzak estrategia eta metodologia ezberdinak ikasi eta jarraitu beharko ditu, beren kasu partikularretara egokituz.

Seme-alaben eskubideak bermatzeko gurasoen papera ezinbestekoa da, eta horretarako txikitatik bizitza digitalerako zenbait trebetasun irakatsi behar dira. Haurtxoak bere lehen pausotxoak eman bezain laster, bere hezkuntza digitaleko lehen pausoak ere eman behar ditugu, behar dituzten trebetasun emozional, sozial eta digitalak eskainiz. Guztion artean Internet seguru, etiko, bidezko eta zentzudun bat eraikitzen saiatu behar dugu, eta lehenbiziko pausuak haurrek pantailak ikusi eta ukitu baino lehen burutu behar dira.

Urko Fernandezekin hitz egin dugu artikulu hau oinarri hartuta.