Euskal Herriko Unibertsitateak aurkeztu ditu 2021eko Uda Ikastaroak. Askotariko gaiak jasotzen ditu ikasturte honetako deialdiak, eta pandemia egoerara egokitutako eskaintza izango da. Alde batetik teknologia digitalak kontuan hartuta egingo dira Uda Ikastaroak, eta bestetik ziurgabetasun-egoera honek eragindako hainbat gai eta kontzeptu jorratuko dira bertan.

Gaiaren arabera hiru jarduera formatu mota daude, eta parte hartzea izan daiteke aurrez aurrekoa zein zuzenean Zoom bidez online jarraitzekoa.

Ikastaro bakoitzak bere fitxa du eta bertan jasotzen dira non, noiz, norentzat, helburuak, irakasle taldea…

Gure kasuan hezkuntzarekin, hezkidetzarekin eta gurasotasunarekin lotutako hainbat ikastaro jaso ditugu. Eskaintza osoa hemen dago ikusgai.

Kirolaren hastapen eredu hezigarriak – Ekainak 15-16

Helburua da EAEko Eskola Kirola programen diagnosi partekatu bat garatzea bertan ematen diren praktika onak ezagutzera emanez eta programak hobetzeko ezinbestekoak dien erronkak zehaztuz.

Fitxa hemen

Hezkuntza, familia eta IKT pandemia baten ostean: I will survive! Ekainak 21-22

Koronabirusaren inpaktuak eta mugikortasunari eta aurrez aurreko sozializazioari ezarritako mugek suzko proba bat ekarri dute IKTentzako, besteak beste. Ikastaro honetan helburua izango da adingabeen artean mugikorrak eta Internet erabiltzeko ohiturei buruzko informazioa ematea ebidentzia zientifikoetan oinarrituta. Horrekin batera tresna teknologikoak erakustea online baliabideen eta inguruneen erabilera segurua eta probetxuzkoa errazteko.

Fitxa hemen

Euskararen familia bidezko transmisioa: ezaugarriak, egoera eta bilakaera Ekainak 21-22

Uda Ikastaro honek galdera hauei erantzun egokia ematea du helburu: Zein dira hizkuntza-hautua egiteko arrazoiak? Zein dira euskararen alde hizkuntza-ohiturak aldatzeko zailtasunak? Zein eragin du familiak, lagunarteak, testuinguru soziolinguistikoak edota lan-giroak hizkuntza-ohituren aldaketan? Nola aldatzen dira hizkuntza-ohiturak denboran zehar? (Bikotekideen arteko hizkuntza-aldaketa, bikotekideen eta seme-alaben artekoa, seme-alaben artekoa). Zein dira gakoak euskararen familia bidezko transmisioa indartzeko?

Fitxa hemen

Bizitzaren zaintza erdigunean jarriko duen gizarte baterantz urratsak Ekainak 24-25

Zaintza-eredua feminismoaren ekarpenetatik eta arlo publikoaren eta pribatuaren arteko erantzunkidetasunaren ikuspegitik birpentsatzea da ikastaro honen helburua. Horrekin batera eredu ekonomiko eta soziala aztertzea bizitzaren zaintza sistemaren erdigunean egon dadin. Zainketen aldeko itun kolektiboak sustatzeko edo sendotzeko estrategia berriak identifikatzea eta/edo pentsatzea ere bai.

Fitxa hemen

Ikasguneak eta espazioak eraldatzen Ekainak 28-30

Hezkuntza-espazioen berrikuntzarekin lotutako joera pedagogikoak ezagutzea da ikastaro honen helburua. Horrekin batera espazioek ikaskuntza-prozesuetan duten eraginaren inguruko ikerketa nagusiak ezagutzea. Baita ere dimentsio digitaletik, ingurumenekotik eta pedagogikotik aztertzea hezkuntza-espazio batera egokitutako baliabide digitalen konfiguraziorik onena. Hala, ikaskuntza-espazioak diseinatzeko printzipioak ezagutzea eta aplikatzea.

Fitxa hemen

Haur Hezkuntza, bizitzako oinarrien etapa. Zein irudi, hura dirudi Ekainak 30-Uztailak 2

Jarduera honen helburua izango da hezitzaile bakoitzak hausnartzea non kokatzen den haurraren akonpainamenduan eta zein eragin duen horrek bere esku-hartzean, ondorioz, ebaluazioaren garrantziaz jabetzea. “Ni, hi, hura, zu, zuek, haiek, gu”, “Nork, zer, zertarako”, “Egin, eragin, erein” hitzen esanahiaz jabetu eta pertsona zein profesional garen heinean gure lekua aurkitzea, eta beharrezkoa balitz, birkolokatzea.

Fitxa hemen

Nola hobetu ikasleen irakurtzeko gaitasuna Ekainak 30-Uztailak 2

Jarduera honen helburua da Lehen Hezkuntzako azken mailetako eta Bigarren Hezkuntzako irakasleei baliabideak, tresnak eta ezagutzak ematea ikasleen irakurtzeko konpetentzia garatzen laguntzeko. Irakurtzeko konpetentziaren ezaugarriak zehaztea, irakurtzeko estrategiekin lotutako gakoak berrikustea, irakurketa prozesuak identifikatu eta aztertzea, irakurketa kritikoa garatzeko bideak azaltzea, irakurritakoaren ulermenaren ebaluazioan sakontzea… Horrekin batera, sarean informazioa bilatu, hautatu, antolatu eta berreskuratzeko estrategiak eta irizpideak zeintzuk diren jakitea. Baita ere ikastetxeko Irakurketa Planaren ezaugarriak aztertzea, eta irakurketa plana garatzeko irizpideak finkatzea eta proposamenak lantzea.

Fitxa hemen

Ikasle etorri berriak gure euskal ikastetxe eleanitzetan: Hezkuntza Saileko ekimenak, ikasleen harrera eta hizkuntzaren lanketa Uztailak 14-16

Ikastaro honen helburua da Hezkuntza Sailaren ekimenen berri ematea; EUSLE ekimena, hizkuntza indartzeko irakasleentzako-HIPI- mintegiak… Horrekin batera, ikasle etorri berriei eta familiei harrera egiteko gidalerroak ematea eta eskolatze-irizpideak zehaztea. Hizkuntza indartzeko irakasleek eta tutore zein ikasgaietako irakasleek egin ditzaketen hainbat jarduera eta gako ere aztertuko dira. Ikasgelako esperientziak ere aurkeztuko dira.

Fitxa hemen

Eskolaren erronka digitalak: COVID19tik ikasitakoari forma ematen Uztailak 15-16

Ikastaro honen helburua da eskolak dituen erronken bustidura digitala modu zabalean ulertzea. Hezkuntza-proiektuetan digitalizazioaren presentzia lortzeko estrategiez eta baliabideez hausnartuko da, eta erronka digitalen ikuspegi integralari buruz hausnartzea eta diseinuak egitea. Besteengandik eta besteekin batera ikastea eta aritzea da erronka.

Fitxa hemen

Hezkidetza. Berdintasuna eta tratu onen bidean Uztailak 19-21

Ikastaro honen helburua da hezkidetzaren gako feministei buruz hausnartzea, aldaketa pertsonal eta sozialerako tresna diren aldetik. “II. hezkidetza-plana, berdintasunerako eta tratu onen bidean” ezagutu eta hezkuntzari planteatzen dizkion erronkak zehaztea. Hezkidetza indarkeria matxistaren prebentzio gisa ulertzea eta ikastetxeetan eta ikasgeletan lan egiteko tresnak eskuratzea.

Fitxa hemen

Haur eta Gazte Literatura eta Garapen Iraunkorrerako Hezkuntza Uztailak 12-13

Ikastaro honen helburua da garapen iraunkorreko helburuak berrikustea eta horiek sustatzeko bideen inguruan hausnartzea. Haur eta Gazte Literaturaren eta Garapen Iraunkorreko Helburuen arteko harremana eta honen potentzial didaktikoa argitara ematea eta horrekin batera zenbait proposamen aurkeztea (corpusa eta proposamen didaktikoak). Bitartekariei tresna eta irizpideak emango zaizkie eta garapen iraunkorreko helburuak lantzeko literatur lan egokiak hautatzeko eta baliatzeko irizpideak emango dira.

Fitxa hemen

Gazteen artean jokoarekiko mendekotasunak eta apustuak prebenitzea Irailak 17-18

2021eko lehen seihilekoan, Gipuzkoako Foru Aldundiko Gazteria Zuzendaritzak hainbat lan egingo ditu nerabe eta gazteek dituzten adikzio ez-kimikoei buruz, eta hausnarketa talde bat ere egongo da, gai garrantzitsu horretan adituak diren pertsonekin eta hainbat ikerlanekin.

Fitxa hemen

Garapen atipikoko haurren ikasketa hezkuntza-inguru elebidun (edo eleaniztun) batean Irailak 17-18

Jarduera honen helburua da haurren hizkuntza-garapenaren inguruko ikerketen emaitzen eta ezagutzen zabalkundean laguntzea. Horrekin batera, osasun, hezkuntza eta gizarte zerbitzuen alorreko ikertzaileak eta profesionalak harremanetan jartzea, eta baita ikasleekin eta garapen ez-ohikoko haurren familiekin ere, esperientziak eta hezkuntza-programak elkarren artean parteka ditzaten. Gainera, familiei babesa eskaintzea, formakuntza eskainiaz, eta pediatrak eta osasun arloko profesionalen formakuntzan laguntzea, bereziki gizarte elebidun eta eleanitzetako hizkuntzaren garapenaren inguruko gaietan.

Fitxa hemen