Zer da ondo ikastea? Eta zer behar da ondo ikasteko? Prakagorri elkarteko zuzendari Gorka Aurrek jakin-mina aipatzen du, baina horrekin batera daude irakurtzeko gaitasuna eta ikas metodologia egokiak edukitzea.

“Ondo ikasten ez duenak izan daiteke bi arrazoirengatik: ondo irakurtzen ez dakielako –hau izaten da normalean– edo ez duelako metodologia egokirik ikasi behar duen hori beste era batera ikasteko”, dio Aurrek. “Gauza bat da liburuak dioena, eta nola dagoen planteatuta informazioa liburuan, eta beste gauza bat da informazio hori nola kudeatu edo egituratu behar den nork berea egiteko”.

Irakurketa gaitasuna

Irakurketa jasoa aipatzen du Aurrek eta dio badela arazoa honetan. “Ikasleek dute ohiko irakurketa klasikoa, eta orohar oso geldoa da. Irakurmen maila gutxi dago. Ikasleen %95-98ak irakurketa gaitasuna oso urria du, eta irakurketa gaitasuna urria denean ulermena ez da hobea izaten, eta horrek eragin ikarragarria dauka ez bakarrik ikasketetan baizik eta bizitzan orohar”.

Aurrek dio irakurketa errotik aldatu beharra daukagula, eta gizarte osoaren erronka dela honakoa. “Aldatzen ez den bitartean irakurketan akats handi bat daukagu”

Ikas metodologia eraginkorrak

Ikas metodologiei dagokienean ere badela zer egin uste du Aurrek. “Jakin-mina daukanak eta irakurketara goi-mailako trebetasunak dauzkanak gainera metodologia egokia baldin badauka bikaina izateko elementu guztiak ditu bere esku (…) Gaur egun gertatzen dena da ikasleek ez dutela jasotzen duten informazioa era egoki batean kudeatzeko, ordenatzeko edo jerarkizatzeko tresnarik. Tresna horiek eman egin behar zaizkie. Informazioa estrukturatzeko eta egituratzeko gai diren ikasleak edukia ulertzeko, interpretatzeko eta kokatzeko gai izango dira; izan ere, informazioa ordenatuta dugunean gai izaten gara barneratu edo azaldu beharrekoa ondo egituratzeko”.