Izaera handiko haurrak. Nola identifikatu?

Izaera handiko haurrek gauzak beraien erara egin behar dituzte, arauen aurrean matxinatu egiten dira edo hain zuzen ere, ez egiteko eskatu diegun hori egiten dute. Ezaguna egiten zaizu? Hala bada, baliteke etxean izaera handiko ume bat izatea.

Izaera handiko haurrak dira hezkuntzako ez-ulertu handiak. Aita eta ama askok uste dute etxean benetako tirano bat dutela, “Basapiztien hezitzaile” bati dagokion kasu bat, eta ez ohiko guraso batzuei dagokiena. Hala ere, ziurta dezakegu haur hauek  samurtasuna , maitasuna  eta, beste haur guztiek bezala, gurasoen maitasuna eta errekonozimendua nahi eta behar dutela.

Izaera handiko haurren erronkak


Izaera handiko haurrak, (denen moduan ) erronka handia dira gurasoentzat. Lehen erronka, bere burua ulertaraztea da, zeren, ikusi dugun bezala, hezkuntzako ez-ulertu handiak baitira. Baina, horrez gain, beste erronka batzuk ere badituzte, ikasteko duten modua ere  beste haur batzuenarekin alderatuz desberdinak delako. Ume beldurti, lasai edo normatibo bati (arauen aurrean seguru sentitzen dira), mahai gainera ez igotzeko eskatu  eta ez da igoko. Izaera handiko haurrari ez egiteko eskatu besterik ez duzu, bereala mahaian gora igotzen doala  ikusteko.

1- haurra ulertzea eta ulertua eta maitatua sentitzen laguntzea

2- erronken aurrean jarduten jakitea

3- errespetu-faltak modu positiboan erabiltzen jakitea

4- haurrari autokontrola irabazten laguntzea

5- Estrategia eraginkorrak ikastea modu positiboan hezteko

Izaera handiko haurrak gaiztoak al dira?


Inola ere ez. Aipatu dugun bezala, ume maitagarriak dira, oso samurrak eta maitasun premian daudenak. Egia da, hala ere, modu berezian hezi behar ditugula, beren izaeraren arabera, haurra  bakarra eta zoragarria baita.

Beren bertsiorik txarrenean, izaera handiko haurrak nerabe eta heldu errebeldeak izaten amaitzen dute, frustrazio sentimenduarekin eta ulertuak ez diren sentipenarekin hazten direnak, arauak jarraitzeko eta ulertzeko zailtasunak dituztenak.

Bertsiorik onenean, izaera handiko haurrak, azkenean, arauetara egokitutako nerabe eta helduak dira, baina oso autonomoak eta ekintzaileak. Beren familiarekiko kidetasun- eta batasun-sentimenduak garatuz hazten dira eta lortzeko gai diren guztiarekiko kontziente bihurtzen dira. Izaera handiko haurrak modu egokian heztea funtsezkoa da haien bertsiorik onena ikusteko.