Txatxilipurdi elkartean jolasa gauza serioa dela uste gudu. Munduko jolasak jolas bildumatik ekarri dugu hausnarketa hau. Gurasook nola ulertzen dugu jolasa? Ohartzen al gara gure seme alabentzat duen garrantziaz??

JOLASA pertsonon bizitzarekin irmoki loturiko jarduera dugu eta gizakiaren historiaren lehenengo pasarteetatik berarekin egin du gaur arterainoko bidea. Hala ere, gai hau aztertzerako orduan, aipagarria da informazio iturri ezberdinetan jolasaren edo funtzio ludikoaren gainean dagoen hutsune nabarmena. Informazio gabezia honek funtzio ludikoak historian zehar izan duen balorazio eskasa nabarmentzen du.

Gaur egun jolasa dibertsioarekin, denbora-pasarekin eta batez ere aisialdiarekin lotuta ulertzen dugu. Dena dela, aisialdiaren kontzeptu hau nahiko berria dela baiezta dezakegu; industri iraultzaren ondoren ordura arte nahasirik agertzen ziren lana eta aisialdirako denboraren arteko banaketa gertatu zen lehenengo aldiz historian eta orduan sortu zen gaur egun ulertzen dugun aisialdia.

Historian eta lurreko txoko ezberdinetan bizi izan diren herri eta etnia guztiek izan dute beren baitan funtzio ludikoa, nahiz eta batetik bestera aldaketak ematen diren antzekotasunak ere ugari aurki ditzakegu beraien artean. Honek jolasa ezberdintasun kulturalen gainetik oinarrizkoagoa den gizakion funtzio edo jarduera bat dela adierazten du, hizkuntza hori gizaki guztiok ezagutzen eta erabiltzen dugula alegia, batetik bestera kilometro ugaritako distantzia izanik ere. Hala ere, esan dugun moduan, oinarri edo helburu komunetatik abiatuz ezaugarri kulturalek beren isla egiten dute jolasetan. Herri bakoitzak bere ezaugarriak atxikitzen dizkie jolasei.

Niños jugango en ruinas Sevilla 1933 2 buena

Henri Cartier Bressonek 1933. urtean Sevillan ateratako argazkia. Ondakin artean haurrak jolasean

Jolasa denbora-pasa edo dibertsioa baino askozaz gehiago da. Funtzio sozial garrantzitsua jokatzen du, izan ere, haurrak jolasaren bitartez gauzatzen du bere heldutasun eta jendarteratzeko bidea. Besteak beste jolasaren bidez gizabanakoak jendarteko rolak ezagutzen ditu, baloreak barneratzen ditu, gaitasun ezberdinetan trebatzen da, bere sentimenduak azaltzen ikasten du… ezin uka dezakegu beraz jolasaren garrantzia jendartearen osasun eta garapenean. Haurrak (eta helduak) naturalki sentitzen du jolas egiteko gogoa. Gainera, jolasa giro aske eta dibertigarrian emateak, jendarteratze prozesuan jaso beharreko ezagutza modu natural eta positibo batetan barneratzea eragiten du.

Jolasa beraz, hezkuntza ikuspegi batetik ere tresna gisa erabili dezakegu jendarteratze bidean barneratu beharreko arau eta ezagutzak lantzeko. Esan bezala, jolasa unibertso aske batetan eta giro alaian gauzatzen da, ondorioz, esfortzu gutxiko eta gogobetetze handiko metodologia bezala funtzioa dezake.