Familia bakoitza mundu bat gara. Izateko, egoteko eta egiteko ezberdinak sortzen ditugu familia bakoitzean. Harremantzako, ukitzeko eta gauzak esateko moduak sortzen ditugu etxe bakoitzean. Gure kode propioak eratzen ditugu eta atmosfera horretan luzaro bizi denak bakarrik izaten ditu barneratuta: Etxe horretan zer egin daitekeen lasai eta zer egiteak sortzen duen tentsio, urduritasuna. Giro propioak sortzen ditugu beraz, eta giro horretan sexualitateak leku handi edo txikiagoa izango du familiaren arabera. Ez daude bi familia berdin, ondorioz, etxe bakoitzeko sexu hezkuntza errepika ezina da.

ENTZUN ELKARRIZKETA

Badira bakoitzaren intimitateaz, sentimenduez lehengo pertsonan aritzea, jolas erotikoetan izandako bizipenak elkar banatzea edo genitalak izendatuta hitz egiteko hautua hartzen duten familiak. Edo horrelako ezer egin nahi ez dutenak. Edo hauetariko batzuk beste irizpide batzuekin konbinatzen dituztenak. Konbinazioak familiak bestekoak dira. Familia bakoitzean ditugu elkarrengana zuzentzeko eta zaintzeko modu horiek, gureak propio egiten ditugu. Hortxe sortzen dira sexualitatea eraikitzeko erabiltzen ditugun lehenengo oinarriak.

Etxean sexu hezkuntzaren ardura

Etxe giroan sexualitateari zer nolako lekua eman nahi diogu? Etxeko helduon artean galdera honen baitan hitz egitea interesgarria izan daiteke, baita helduak ez direnekin: Bakoitzaren bizipenak, baloreak, beldurrak eta seme alaben sexu hezkuntzarako ditugun norberaren desirak… Hitz egin edo ez, familia guztietan egiten dugu sexu hezkuntza. Hitz egin gabekoa bada, telebistak, isiltasunek, gorputz biluzien harremanek … beteko dute sexu hezkuntza egitearen funtzioa. Gaiaren inguruan gure kezkak eta zalantzak azalerazi baditugu ordea, etxeko helduon artean sexu hezkuntzarako ardura hartzen hasi garen seinale izango da. Hala eta guztiz ere, ez gara gure haurren sexualitatean eragingo dugun bakarrak,  ez gara arduradun osoak. Inguruko faktoreek (eskola, kaleak, internetak … ) eragina izango du beraien sexualitatea eraikitzerakoan baina sexu hezkuntzan inguruan elkar hausnartu eta adostutakoa ez da sekula alferra izaten.

Hitzetatik praktikara

Ez da gauza bera sexu hezkuntzaren inguruan hausnartzea eta guk nahiko genukeen modu horretara sexualitatea bizitzea. Ez da gauza bera haurrengan sexualitate aske bat bultzatzea eta guk geuk horrela bizitzea. Helduon bizipen sexualak familiako egoerekin ere lotura izaten dute maiz, hau ere ez baita gauza bera egoeraren arabera. Egoerak asko izan daitezke: Seme nerabea duen guraso bakarra izatea, haur jaio berria duten eta loguratuta dagoen bikotearen parte izatea, banatu berri egotea, amorante berria ezagutzen ibiltzea, bikote harreman ireki bat izatea. Hemen ere konbinazioak mila eta horren arabera ere, sexualitatearen bizipenak zeharo alda daitezke.

Bikote elkar bizitza luzeetan sexualitateak:

Familia egoera ezberdinen artean, bada gure jendartean nahikotxo errepikatzen den bat: bikote berarekin elkar bizitza luzeen egoera. Bizitzako zazpi, hamar, hamazazpi urte pertsona beraren ondoan egoteak badu bien arteko erotikan eragina. Erotika edo elkar erakartze hori aldatu egiten da denboran zehar. Ibilbide horretan zehar sortu ditugun erotikarako kodeak barneratu egiten ditugu, bakoitzarena eta bion artekoa zer den sarri bereizten jakin gabe. Gure mikro-mundua eraikitzen dugu eta mundu horretako sexu grinan eta sexualitatea bizitzeko moduan ere aldatzen da. Aldaketa asko onerako izaten dira eta beste batzuk txarrerako ere izan daitezke.  

Desira eza

Bikote heterosexual eta harreman luzeetan sarri ematen den kontua da desira eza. Hobe esanda, bikote harremanetan jolas erotikoetarako desira eza eta batez ere larrutan egiteko gogorik ez izatea. Horrek elkar bizitzan ekar lezakeen tentsio eta frustrazioa kudeatzea ez da beti erreza izaten. Parean duzun bikoteei behin eta berriz ezetza ematea astuna izaten da eta alderantziz, ezetza jasotzea aldiro ere ez da samurra. Bikote harreman barruan sexu praktikekiko etsipenera ere iritsi ohi da jendea.

Zergatik gertatzen da hori? Sexualitatea kontsumitzeko gure jendarteko ereduak eragin zuzena dauka gure bizipen sexualetan: Zenbat eta gehiagotan larrutan egin, orduan eta hobe. Slogana ez da berria baina oraindik ere hortxe trabatzen jarraitzen dugu. Helmuga horrekin itsutzen gara eta norberaren gorputza ahazten dugu. Burutik aritzen gara, inkontzientetik sarri, eta ez gorputzetik. Zer nahi du norberaren gorputzak? Txortan egiteko desira izatea da oraindik ere gutaz espero dena eta hori horrela sentitzen ez duenak zerbait ongi ez dagoela uste du askotan. Desira izatea, desira ez izatea baino osasuntsuagoa izango balitz bezala. Gainera, desira horren arabera neurtzen da sarri asetasun sexuala.

Sexualki ase?

Gaur egun sekulako garrantzia hartu du gure bizitza sexualarekin gustura egotearen kontuak. Zoriontsu izateko, sexualki ase izatea ia baldintza ere bilakatu baita. Beste garai batzuetan edo beste toki batzuetan zoriontasunaren eskalan ez zitzaion eta ez zaio horrelako lekurik ematen asetasun sexualari. Baliteke gure jendartean gehiegi baloratutako beste kontu bat izatea hau ere. Beraz, adi egon behar gara sortzen ditugun sineskeria moderno hauekin, kasu honetan bizitza errazteko baino zailtzeko balio baitigu. Larrutan egiteko desira sentitzearen presioak, gure gorputza sentitzea lausotu eta bere aldartea onartzea zailtzen du. Dagoena onartzetik hasiko gara gure gorputza hobe ezagutzen, bere nahietara gerturatzen. Aldarte bat ez omen da bestea baino hobea. Alegia, txortan egiteko gogoa izateak ez du zertan gogorik ez izatea baino hobeagoa izan behar. Beraz, jolas erotikorik egiteko gogorik ez izateak ez du esan nahi sexualki ase gabeak garenik. Gure desirarekin zintzoak izatea, gorputza sentitu, sentitzen duguna onartzeak eta horrekin nahi duguna egiteak aseko gaitu. Horrek askatuko gaitu.