2009. urtean argitaratu zuen Mirari Arandok artikulu hau.

Heldu asko beldurtu egiten gara haurrak medikuetara jolasten, biluztera jolasten edo masturbatzen ari direla ikustean. Gure sexualitatearekin konparatzen dugu eta sexu jolasak ezkutuko gauza eta lekuez lotzen ditugunez, helduoi mamu ugari azaltzen zaizkigu.

Aurreko artikuluan aipatu genuen bezala, hasierako urteetan umeek norbere gorputza ezagutzeko eta sexu ezberdinen inguruko kuriositatea asetzeko premia izaten dute.

Jaiotzen den momentutik haurrek sentitu eta gozatu egiten dute, beraien gorputza ukitu eta  sentsazio ezberdinak aztertzen dituzte. Poliki-poliki gorputzeko atal guztiak aztertuz. Sudurra, eskua, ipurdia… aztertzen duten bitartean lasai eta emozionatuta begiratzen diegu, baina genitalera irizten direnean harritu eta beldurtu egiten gara. Batzuetan gainera, haurra alua edo pitilina ukitzen ari den bitartean, ez ukitzeko eskatu edo zikina dela adierazten diegu.

Haurrak gustura sentitzea bilatzen dute soilik. Ohar gabean aurkitutako gustuko bizipenak ugari dira eta normala den lez, sentsazio on horiek berriz lortzeko ahalegina egiten dute. Batzuetan Pixoihalaren igurtziarekin adibidez haur batzuk kitzikatu eta klimax antzeko egoera bat bizitzen dute. Beste haur batzuk, ohe izkinarekin igurztean edo genitalak zuzenean ukitzean ere kitzikatu egiten dira.

Guraso askori kostatu egiten zaie beraien seme- alabak masturbatzen direla edo egoera hauetan gozatu egiten dutela ulertu eta onartzea. Baina honek gorputzarengan duen jakintza areagotu eta fisiologikoki onuragarriak diren ondorioak izango ditu (odolaren zirkulazioa hobetzea, oxigeno gehiago hartzea, gorputza erlaxatzea …).

Sexu ezberdinen inguruko premia asetzeko aldiz, beraien artean biluztera jolastu, aita edo amari biluzteko eskatu edo medikutara jolastu dezakete. Beste batzuk ordea, ondoan daukaten haurrari eskuan igurtzi egiten diote zein atsegina izan daitekeen jakin dezaten. Haurrek helduek ez bezala naturaltasunez jokatzen dute egoera hauetan, ez baitaukate arau sozialak oraindik barneratuta eta. Gurasoak ordea, sexu jolas batzuekin gorri jarri eta larritu egiten gara eskaera hauen aurrean. Gainera, medikutara jolasten dabiltzala ohartzean baloiarekin jolastera, telebista ikustera … gonbidatzen edo gidatzen ditugu.

Umeak helduen erreakzioaz berehala ohartzen dira eta arau inplizitu hauek poliki-poliki barneratu egiten dituzte … Gurasoentzat jolas batzuk hain naturalak ez direla konturatzen dira eta beraiek ere ezkutuan biluztera eta jolastera jotzen dute. Helduok hau jakin badakigunez, zer egiten duten jakiteko nahia eta zerbait txarra gertatuko den beldurra izaten dugu.

Azpimarratu beharra daukat, umeen sexu jolasak ezin direla gure jolasen helburuekin alderatu. Norbere gorputza aztertzea, gustura sentitzea eta sexu ezberdinekoen gorputza ezagutzea helburu duten arren, beraien helburuak askoz ere xumeagoak dira.

Gomendioak

  • Beraien gorputza aztertzen diharduten bitartean bakean utzi eta ez jokatu zerbait txarra egiten arituko balira bezala
  • Intimitateko leku eta momentuak hitz egin beraiekin.
  • Laztandu, ukitu eta maitatu ezazue zuen seme alabak lasai. Asko maitatutako haurrak askeagoak izaten dira eta.

Argazkiaren Iturria