“Jolasa ikasteko egoera naturala da, eta jostailuak jolasa aberasteko baliabideak dira”.

Gorbeialdeko kuadrillako berdintasun zerbitzuak Bizkaiko Urtxintxa Eskolarekin elkarlanean gaiarekin lotutako hainbat gomendio jasotzen dituen esku-orria kaleratu dute.

Lehenengo eta behin, jostailu ez sexistak identifikatzen laguntzeko hamasei galderari erantzuna emateko proposatzen dute. Galdera horiek baliagarriak izango dira zalantzak argitzeko eta jostailu baten egokitasunari buruz hausnarketa egiteko. Esaterako:

 • Aproposa da haurraren adinerako?
 • Zein gaitasun landuko ditu jolasaren bitartez?
 • Zergatik eskatu du jostailu hori? Modagatik, iragarkiagatik…Zein nolako iragarkia du? Estereotipo sexistarik gabeko iragarkia al da?
 • Norekin jolas daiteke jostailu horrekin? Neskekin? Mutilekin? Biekin?
 • Zein rol garatzen dira jolasaren bitartez?
 • Zein eratan balioesten dira rol horiek? Era positiboan? Negatiboan? Zein irudikapen sinbolikoa dute figura femeninoek eta maskulinoek?
 • Lagunduko dio haurrari estereotipo sexistak ez errepikatzen?

Aukeraketa egiteko irizpideak eta gomendioak

Hamairu irizpide edo gomendio jasotzen ditu eskuorriak. Hala nola,

 • Neskak zein mutilak jolastu ahal izatea.
 • Estereotipo sexisten transmisioa saihestu.
 • Gainerako haurrekin jolasteko aukera ematea, berdinen arteko harremanak indartuz.
 • Haurren arteko komunikazioa ahalbidetzea.
 • Harreman parekideak bultzatzea, ez etsaitasunezkoa zein lehiakortasuna.
 • Baztertzailea ez izatea: edozein haurrek jolas ahal izatea, ez soilik gaitasun bereziak dituztenak.
 • Gehiegizko lehia eta indarkeria ekidin.
 • Harreman kooperatiboak indartzea, hau da, helburua partekatua lortzea haurren artean.
 • Dibertigarria eta motibagarria izatea: jolasteko gogoak piztea.
 • Irudimena eta sormena garatzen laguntzea.
 • Jakin-mina piztea, jostailuari beste aukera batzuk bilatzeko.
 • Hausnartzeko gaitasuna bultzatzea, hala nola, gatazkak konpontzeko gaitasuna lantzea.
 • Bizitzarako eredu anitzak bilatu.

Argibideak sakonago eta zehatzago azalduta hemen.