Norberaren edo hirugarren pertsonen –betiere, baimenarekin– Osakidetzako historia klinikoa kontsulta daiteke osasun-karpetaren bidez. Plataformaren erabileraren xehetasunak azaldu ditu Debagoieneko ESI-ko administrazio-arloetako arduraduna den Carmen Jimenez Debagoieneko Puntua aldizkarian.

Osasun-karpetak, telefono bidezko kontsulten ondoren Osakidetzako erabiltzaileek gehien erabiltzen duten tresna ez-presentzialak, 10 urte bete ditu. Helburua da herritarrei euren historia kliniko digitalaren zati handi bat eskuratzeko aukera ematea. Ez da historia klinikoa, eta ezin dugu historia horrek biltzen duen guztia ikusi, ezinezkoa baita ebolutiboak eta gertakariak eskuratzea, baina bai gure historia klinikoa kontsultatzeko, elkarri eragiteko eta aberasteko aukera ematen digun informazio-tresna digitala. Euskarri bizia da, egunez egun funtzioak handituz eta prestazioak hobetuz hazten dena; betiere, segurtasuna eta konfidentzialtasuna bermatuz.

Abantaila nagusia da, gure osasunari buruzko informazioa noiznahi eta nonahi eskuratzeaz gain, euskal osasun sistematik kanpoko beste osasun profesional batzuen eskura jartzeko aukera ere ematen digula. Interneterako konexioa duen gailu bat behar da: ordenagailua, tableta edo eskuko telefonoa.

Sartzeko moduak

Karpetara sartzeko hainbat bide daude: ziurtagiri digitala, B@kQ edo Cl@ve. Ziurtagiri digitala ziurtagiri digitala duen txartel fisikoa da; hala nola nortasun txartel elektronikoa edo herritarren udal-txartela eta txartel-irakurgailua behar du. Cl@ve sinadura elektroniko aurreratuaren beste modalitate bat da eta B@kQ identifikaziorako eta sinadura elektroniko aurreratuko bitarteko bat da, Administrazio Publikoarekin Internet bidezko izapideak egiteko balio duena. B@kQ eskatzeko, 16 urtetik gorakoa izan behar da; aurrez aurre egin behar da eskaera, nortasun agiria –jatorrizkoa eta kopia–, eskuko telefonoaren zenbakia eta posta elektronikoaren helbidea aurkeztuta. Osasun- zentroetan, KZguneetan eta Zuzenean zerbitzuko bulegoetan eska daiteke. Behin baliabideak edukita, www. osakidetza.euskadi.eus helbidearen bidez sartuko gara gure osasun-karpetan.

Hirugarrenentzako sarbidea

Karpeta-sistemak aukera ematen dio hirugarren pertsona bati bere seme-alaba adingabeen, tutoretzapeko pertsonen, ezgaituen edo horretarako baimena eman duten beste pertsona heldu batzuen karpetan sartzeko. Eskabideak osasun-zentroetan izapidetzen dira, modalitate guztietan, eta kasu bakoitzerako dokumentazio espezifikoa eskatzen da.

Debagoieneko Ospitalean ere kudeatzen dugu gurasoek beren seme edo alaba jaioberriaren osasun-karpetarako eta anai- arreben osasun karpetarako sarbidea, hala badagokio. B@kQ sinadura digitalik ez duten gurasoei ere izapide hori eskaintzen zaie, alta ematean etxera joan daitezen kudeatutako sarbideekin.

Funtzionalitatea

Pazientearen fitxako datuak egiaztatu daitezke, karpetatik telefonoa eta posta elektronikoa eguneratu daitezke eta hizkuntza-lehentasuna aukeratu euskararen eta gaztelaniaren artean.

Txostenak kontsultatu eta deskargatu daitezke: ospitaleko altak, kirurgiak, analitikakoak, erradiologiakoak, anatomia patologikokoak, lehen mailako arretakoak eta proba osagarrietakoak. Txosten guztiek zazpi eguneko dekalajea dute ikusteko, analisi-txostenek izan ezik.

Historia farmakologiko aktiboan sartu daiteke hurrengo jasotze-data edo
tratamenduaren berrikuspen-data kontsultatu, eta Tratamendu Aktiboaren Orria deskargatu –azken hori medikazio guztiaren eta hura emateko jarraibidearen laburpena da–.

Txertaketa-historia ikusi eta deskargatu daiteke, proba erradiologikoen erradiazioekiko esposizio-maila kontsultatu edota QR kode bat sortu gure historia kliniko pertsonalizatuarekin.

Bestalde, ebakuntza kirurgikoaren zain egonez gero, itxarote-zerrendan dagoen edo programazio-data ikusi daiteke, hala badagokio.

Era berean, lehen mailako arretako profesionalekin hitzordua eskatu daiteke eta elektronikoki deskargatu edo bertan behera utzi. Hitzorduak kontsultatzeari dagokionez, Lehen Mailako Arreta eta Ospitaleko Arreta ikus ditzakegu.

Karpetak aukera ematen digu Osakidetzaz kanpoko zentroetan lortutako txostenak eta irudiak gehitzeko –enpresa-azterketak, adibidez–.

Koloneko, bularreko eta zerbixeko minbiziaren baheketa-programetatik
jasotzen ditugun jakinarazpenak ikus daitezke; baita gonbidapen-gutuna eta proben txostena ikusi ere. Aurretiazko borondateen dokumentua bistaratu dezakezu, eginda badago.

Komunikazio kanala

Osasun-karpetak, komunikazio-kanal gisa, aukera ematen die herritarrei osasun-arloko profesionalekin hartu-emanean egoteko, aurrez aurrekoak ez diren arreta-kanalen bidez: Pazientearentzako mezuak-en, profesionalak mezu bat bidaltzen dio pazienteari; Zalantzak-en, pertsonak zalantza bat bidaltzen du eta profesionalak erantzun egiten dio; eta Egunkaria-n, pertsonak informazioa erregistratzen du bere historia klinikoan.

Martxan jarri zenetik, 2013tik, gero eta gehiago erabiltzen da. Lehen urtean 1.319 bisita izan zituen, 2022an 3.684.000 bisita baino gehiago izan zituen, eta 45 eta 64 urte bitarteko pertsonek egin zuten kontsulta gehien. Gure helburua hazten jarraitzea da, gure begirada eta ahalegina, batez ere, adinekoengan jarriz, haien sarbidea errazteko helburuarekin.