BAME (Barneko Mediku Egoiliarra edo gazteleraz MIR) azterketa gainditu duten ikasle guztientzako plazak aukeratzeko garaian gaude. Mediku berriak aurten profesionalizatu nahi duten espezialitateak aukeratzen ari dira, horretako azterketa egin eta notak argitaratu ondoren.


Batzuk, urtero bezala, gehien eskatzen direnak dira. Eta beste batzuk, historikoki, gutxien estaltzen diren espezialitateak, arrazoi ezberdinegatik interes gutxien pizten dutenak.

Familia midikuei eta pediatriari dagokionez tendentzia aldaketa baten aurrean gaudela dirudi, espezialitatea ez baida lehen bezainbeste aukeratzen. Mediku berriek dermatologia, alergologia edo kardiologia nahiago dute.


Espezialitate-aukeraketa azterketan lortzen den notaren arabera egiten da. Horregatik, nota altuenak dituzten ikasleak dira aukeratzen lehenak.
2002an, nota altuena atera zuten 500 medikugaietatk 89k pediatriako espezialitatea aukeratu zuten. 2021ean, ordea, 500 onenetako 19k baino ez zuten lehentasuna izan. Eta aurten, 400 onenen artean, 19k bakarrik aukeratu dute Pediatria beren espezialitatetzat.