Udaleku dezente bertan behera gelditu dira COVID-19ak sortutako krisiaren ondorioz. Hau ikusita eta udalekuek duten garrantzia balioan jarri nahian, udarako alternatibak landu dituzte Oinherri proiektuko eragileek. Modu honetan, idatzi bat eta udara begirako proposamenak egin dituzte.

Udaldian udalekuak ez egitearen gomendioak bat batean harrapatu ditu aisialdian aritzen diren hainbat eragile. Uda garaia oso garrantzitsua izaten da eremu honetan jarduten duten eragileentzat, eragile ofizial zein bolondresentzat, udak milaka haur eta neraberekin jolasean, lanean, igarotzen dituzten hezitzaile guztiontzat.

“COVID 19ak eragindako krisi sozial eta ekonomikoak gogor jo gaitu guztiok, gure egunerokotasunean eragin du, baita maila emozionalean ere, sarritan beldurra gailendu den emozioa izanik. Honek blokeatu egin gaitu maiz, eta haur eta nerabeentzat egokienak ez diren mezuak helaraztera ere iritsi gara. Arduratik edo beldurretik hartu ditugu erabakiak? Bolada honetan haur eta nerabeak bizitzen ari diren egoerak kezkatzen gaitu, hortaz, guk arduraren alde egiten dugu, ardura kolektiboaren alde, txikia den hori, subjektu zaurgarriena, erdigunera ekarri behar dela azpimarratuz. Kasu guztientzat erabaki bakarra eta bera hartzea ez dela zuzenena uste dugu, tokian tokiko erabakiak zein neurriak hartzea proposatuz”, diote Oinherri proiektutik.

Oinherrin kokatzen diren aisialdiko eragileek hezkuntza komunitatea dute ardatz, eta beraz, proposaturiko gomendioak, hezkuntza formala zein ez formala elkarlanean jardutetik abiatzen dira. 

Jarraian eskaintzen dituzten irizpideak udaldian auzogune zein herri ezberdinetan ekintza eskaintza anitza osatzeko gomendioetako batzuk dira:

1-ETAPA: komunitatearen sentsibilizazioa (beldurretik elkar zaintzara)

Lehen etapa hau dagoeneko martxan dagoen 1. fasetik abiatzen da. Lehen pausua haur eta nerabeei begirako mezu positiboak helaraztean datza, familia zein herriari, eta haur eta nerabeei zuzenean zuzenduak.

2-ETAPA: trantsizioa, eskola garaitik udako ekintzetara 

Bigarren etapa honek konfinamenduan emandako egoeren inguruan hausnartzea izango luke helburu. Ebaluazio hau hilabete hauetan haur eta nerabeekin zuzenean jardun duten hezkuntza formaleko profesionalen zein aisialdiko hezitzaileen ardura izango da, udaldiari begira ere jarriz eta berau nolakoa izango den helaraziz.

Kontuan hartuko diren irizpideak:

-Emozioak lantzeari begirako ekintzak, konfinamenduak eragindako zauriak sendatu eta isteari begirakoak.

-Udaldian zehar errefortzu akademikoari begirako lanketarako  proposamenak zein zereginak (irakurketak, udarako lanak…).

-Datorren ikasturteari begirako azalpenak.

-Hezkuntza formaleko profesionalei agurra eta hezkuntza ez formaleko  hezitzaileei ongi etorria eta ezagutza.

-Udaldiari buruzko informazioa helaraztea. 

3-ETAPA: udaldia 

Aisialdi eskaintza anitzaren helburu nagusia haur eta nerabeek kalea berrartzea izango da, kalean egoteko dauden betebehar eta arau berriak kontuan hartuz eta hauetara ohituz. Kaleak hartzea balio hezitzaileetan oinarrituriko hainbat ekintzarekin burutuko da: -Itxialdian izandako bizipenen hausnarketa eta lanketa (kasuan kasu, itxialdiko bizipen konkretuei zein haur eta nerabeen behar zehatzei begira egon beharko da, euren beharrei erantzunez: familia zaurgarrienak, aniztasun funtzionala duten haur eta nerabeen kasuan, e.a).

-Haur eta nerabeek berdinen arteko harremana berreskuratzea.

-Hezkuntzaren dimentsio guztiak berrartuko dituen eskaintza izatea, mugimendua, jolasa, natura, parte hartzea, euskara eta harremanak oinarri izanik.

Irizpide hauek eta gehiago biltzen dituen bi dokumentu igo dituzte Oinherriko webgunean.