Pediatriako erizain Armando Bastidak argi dauka. “Umeen eskubidea da osasun probak zein azterketak egin bitartean –posible denean, noski– lagunduta egotea. Eta ez da soilik eskubide bat. Egia esan iritzi orokorra da onuragarria dela kasu gehienetan”, azaltzen du.

Orain urte batzuk zalantza handiagoak zeuden; izan ere, badira neska-mutiko batzuk gehiago mugitzen direnak erreferentziazko pertsona aurrean dutenean. Borondate onenarekin arituta ere pertsona ezezagunak dira erizainak eta sendagileak umearentzako eta sarri min egiten dutenak.

“Gurasoak irtendakoan beldurra nagusitzen zen eta ume asko paralizatuta gelditzen ziren. Dena errazagoa bihurtzen da orduan profesionalentzako, baina egoera horrek ondorioak ditu umeentzako”, azaltzen du Bastidak.

Horregatik eta antzerako estres egoerak hain gogorrak izan ez daitezen bada denbora bat askotariko estrategiak aztertzen direla. Gurasoen presentzia, zalantzarik gabe, onuragarrienetako bat da.

“Hainbat ikerketa egin dira, eta autore batzuk saiatu dira kuantifikatzen zein onura ekartzen duen gurasoen presentziak umeen erreakzioetan. Askotariko emaitzak lortu dira. Batzuetan kontrajarriak ere bai. Zenbait ikerketatan ageri da umeek jarrera “txarragoa” dutela gurasoak aurrean daudenean, eta beste zenbait kasutan, berriz, jarrera hobea dutela ageri da. Dena den akatsa da auzia gai horretan zentratzea: ume batek erraztu edo zaildu egiten du gure lana gurasoak gertu daudenean? Ez da hori benetako gaia. Garrantzitsua, hemen, ume horrek egoera ahalik eta antsietate mailarik txikienarekin bizitzea da”, zehazten du. “Erizain moduan ez litzaidake sekula ere okurrituko beldurtuta eta egoerak gaindituta dagoen ume bat geldirik egoteko haren gurasoak kontsultatik botatzea. Kontuan hartuta, gainera, minez dagoela edo nik min egiteko beldur dela. Ume horren eskubidea da une horretan lagunduta egotea. Ezin dugu umearen beldurra gure mesederako baliatu”.

Gehiago dio Bastidak. “Ez, profesionalek ezin ditugu umearen gurasoak edo arduradunak kontsultatik edo box-etik bota. Senitartekoek sartzerik ez duten leku bakarra kirofanoa da. Eta jakin gero eta gehiago direla sedazio gelara sartzeko baimena ematen duten ospitaleak. Modu horretan, umea gertuko pertsona batekin dago lokartzen den unera arte zein esnatzen den momentuan”.

Gertatu zaizue inoiz horrelakorik kontsultan edo ospitalean?