“Eskola Txikiak adin aniztasuna bultzatzen duten tamaina txikiko eskolak dira, landa eremuan kokatuta daude, eta hiru ezaugarri horien ondorioz lan on bat egiteko aukera ugari eta anitzak dituzten eskolak”

Honela definitzen dira eskola txikiak beraien webgunean. bakoitzak bere errealitate eta ezaugarri propioak dituzten harren , hauek herri eta auzoetako bizitzan duten garrantzia nabarmena da. Guk, gaur, Angiozarko bailaran jarri dugu fokua eta bertako errealitatearen bitartez Herri txiki eta auzoetako egoera ezagutu nahi izan dugu. Honetarako Unai Asurmendirekin egin dugu hitzordua.

Eskola Txikietako hiru ezaugarriak honela azaltzen dituzte eskolatxikiak.eus webgunean:

Adin Aniztasuna beti izan da, eta beti izan beharko du Eskola Txikien elkargune. Historian zehar gehien eztabaidatu den gaia izan da, eta beti ondorio berdinera iritsi izan gara, Adin Aniztasuna da Eskola Txiki batek duen altxorrik inportanteena. Zergatik ordea? Ba, eskolan bizitzeko beste modu bati ateak zabaltzen dizkiolako. Adin Aniztasuna da gaur egun pil pilean dauden eztabaida askori irtenbide logikoa emateko moduetako bat. Kooperazio gehiago eta lehiakortasun gutxiago lortzeko, umeen arteko harreman sano eta egokiak lortzeko, ikasleen arteko interakzioa eta elkarrengandiko ikaskuntza ahalbidetzeko, gaurko gizarterako beharrezko diren zenbait jarrera enpatiko lortzeko

Txikitasuna da bigarren ezaugarri inportantea, eta honen barnean ere denok bildu behar dugu. Txikitasuna ez ikuspegi kuantitatibotik, txikitasuna ikuspegi kualitatibotik, ezaugarri hau izateak inplizituki dituen ondorioak dira garrantzitsuak, elkartu behar gaituztenak eta mantendu behar ditugunak: gertuko harremanak eskola komunitatean sartzeko aukera duten guztiekin; elkarren ezagutza sakona; ezagutza horrek ondorioztatu behar dituen erabakien egokitasuna; ingurunearekin, berdin natural zein sozialarekin, etengabeko interakzioan aritzeko dauzkagun aukerak …

Landa eremuan kokatuta egotea oinarrizko osagaia da gure izaera definitzeko. Urte hauen joanean landa eremuaren kontzepzioa asko aldatu zaigu herri txikietan. Horrek eragina du Eskola txikietan eta horri buruzko hausnarketak areagotu behar dugu gure praktiketan. Aldi berean eremu hurbila ikas prozesuaren parte inportantea izatea ere ikas prozesuen esangura areagotzeko oinarrizko estrategia dela ohartu gara urte hauetan barrena, beraz, ezaugarri propio horretan ere sakontasun handiagoz arakatzen jarraitzeko ahaleginean bide bat urratu behar dugu.