Haurtzaroaren nolakotasunak sendo marka ditzake etorkizuneko bizipenak zein helduaroko nortasuna. Askotariko zauriak pilatzen ditugu bizitzan zehar, eta batzuk beste batzuk baino min edo ondorio handiagoak eragiten dituzte.

Whilhem Reich, John Pierrakos eta Lise Bourbeau psikiatrek abandonua, traizioa, umiliazioa, onarpenik eza eta bidegabekeria nabarmendu dituzte, besteak beste.

Zauriak sendatu edo leundu daitezkeela diote, beti ere horien kontzientzia hartzen badugu eta egoki lantzen baditugu. “Emozioen munduan hazten dira haurrak, eta intentzio onenarekin ari diren gurasoek ere akatsak egiten dituzte”, azaltzen dute.

Horregatik azpimarratzen dituzte abandonua, traizioa, umiliazioa, ukapena eta bidegabekeria bereziki zaindu beharreko zaurien artean. “Denok ditugu zauriak, eta askotan zauri horien araberakoak dira helduaroan ditugun erreakzioetako asko. Ez dakigu, baina horrela da. Inkontzientea da”.

Zauri horiek hauskor egiten gaituztela ere azaltzen dute. “Bada jende maltzurra zauri edo ahulgune horiek identifikatu eta min egiteko erabiltzen dituena”. Haurtzaroan dauden neska-mutikoekin bereziki adi ibiltzeko gomendatzen dute.

Abandonuaren zauria

Haurra abandonatuta sentitu bada horrek zauria eragiten du, eta hainbat mekanismo erabiliko ditu laguntza eta maitasuna lortzeko. Baliteke ahul eta gaixo agertzea ohikoa dena baino gehiagotan, onespena eta arreta eskatzea behin eta berriro. Horiek izaten dira sintoma nagusienak.

Onarpen ezaren zauria

Haurra ez da onartua sentitu. Heziketa zurrunegi batek edo gurasoekiko harreman hotzegiak egon daitezke honen jatorrian. Haur batek ez du bereizten bere pertsonaren eta egiten duenaren artean. Akats bat egiten duenean eta haserre egiten diogunean garrantzitsua da esatea ekintza dela onartzen ez duguna, eta ez bera pertsona moduan. Gaizki ulertua ezartzen bada haurrak denborarekin onartua ez izatearen emozioa garatuko du eta bakardadea bilatzeko joera izango du. Gara ditzakeen beste joera batzuk dira hitzik hartu nahi ez izatea, eskolako joko kolektiboetan parte hartu nahi ez izatea, eta nerabezaroan ezdeus sentitzea.

Injustiziaren zauria

Askotan aurreko zauriekin lotuta egoten da, edo oso gertu dago. Ez al da bidegabea baztertua, abandonatua edo onartua ez izatea? Haurrak arreta handia jarriko dio, esaterako, anaien arteko maitasun banaketari.

Traizioaren zauria

Aurrekoen oso gertukoa den zauri honek ere konfiantza galera eragin dezake. Banantzen diren gurasoek, esaterako, oso kontuan hartu behar dituzte halako kontuak. Haur txiki bat sorreraz da egozentrikoa eta ez du ulertzen gurasoen artean gertatzen ari dena. Traizio moduan bizi dezake banaketa. Ego kontrolatzailea gara dezake orduan.

Umiliazioaren zauria

Jasotako heziketaren nolakotasunak badu zerikusia zauri honetan. Alice Millerrek idatzi zuen pedagogia beltza edo zigorretan –psikikoak zein fisikoak– oinarritutako heziketa egoten dela honen oinarrian. Umiliatua den haurrak gara ditzake jarrera batzuk zeinetan joera den erasotzaileei arrazoia ematea.

Argazkia: Xavier Mouton