Besarkada batek mila hitz baino gehiago esaten ditu. Indarberritu eta ondo sentiarazten gaitu. Besarkada batek ulertuak sentiarazten gaitu hitz egin behar izan gabe, esker onez beste batek bere maitasuna transmititzen digulako hain hurbileko eta ahalik eta hobekien egindako keinu honekin, lagun sentitzen gara bakardadeak gaizki-esatera garamatzan egun horietan.

Haurrek ere besarkadak behar dituzte garapen emozional orekatua izateko eta, horregatik, jakin behar dugu besarkadek edozein zigorrek baino gehiago eta hobeto hezten dutela. Ideia hori garatzen du Disciplina sin lágrimas: Una guía imprescindible para orientar y alimentar el desarrollo mental de tu hijo liburuak.

Bai, batzuetan, besarkada batek hobeto funtzionatzen du kasketaldi edo portaera txar baten aurrean, zigor zigortzaile baten aurrean baino. Horregatik, haur bat besterik gabe zigortu aurretik, ulertu behar dugu zer dagoen portaera horren atzean, zer behar duen hobeto sentitzeko, horrela, bere emozioen araberako portaera izateko.

Izebergaren punta

Ume baten portaera izeberg baten punta bezalakoa da. Ez dira ikusten kudeatzen ez dakizkien emozio horiek guztiak. Erreferentziazko heldua ulertzeko gida behar du, emozio hori kudeatzeko eta emozionalki osasuntsu nola jokatu jakiteko.

Portaera txarra haurrek ez daudela ondo esateko duten modu bat da, baina ez dakite bestela adierazten. Portaera txarra, kasketa, beste haur edo anai-arreba batzuen aurkako erasoak… horrelako egoeretan, izebergaren behealdean ezkutatzen denari begiratu behar zaio, ulermenaren, enpatiaren eta, batez ere, lotura emozionalaren bidez.

Emozioei hitzak jartzea

Funtsezkoa da haurrei sentitzen dutenari hitzak jartzen irakastea, horrela, zer emozio sentitzen ari diren jakinda, emozio horiek kudeatzea errazagoa izan dadin. Haur batek badaki zer gertatzen zaion, jakingo du zer esan nahi duen emozio horrek eta zer egin behar duen emozio negatibo horrek menderatu eta gaizki sentiarazi gabe hobeto sentitu ahal izateko.

Horretarako, nola sentitzen den adierazten irakatsi behar diogu, gurekin modu asertiboan komunikatzen eta, batez ere, gertatzen zaiona normala dela ulertzen. Emozioak normalak dira, baina portaera desegokia ezin da onartu eta, horregatik, emozio hori modu egokian nola adierazi jakin behar da.

Errespetuz, maitasunez eta beti lagunduz ulertu behar duzu semea. Lehenik eta behin, bere ongizate emozional eta fisikoan pentsatzen du, baita bere nortasunean eta diziplina positiboan hezi ahal izateko beharrezkoak diren tresnetan ere. Horrek zuzenean eragingo dio etorkizunean, eta horregatik da hain garrantzitsua bere oraina.

Zigorrek beldurra eta tentsioa baino ez dute sortzen, eta, gainera, gorrotoa areagotzen dute eta gurasoen eta seme-alaben arteko komunikazioa hiltzen dute. Zure seme-alabaren behar emozional bati oihu edo zigorrekin erantzuten badiozu, agian bere jokabide txarra bertan behera geratuko da une horretan, baina ez du ondo ikasiko. Bakarrik ikasiko du beldur izaten eta mehatxuak, oihuak eta modu txarrak direla besteekin komunikatzeko modu normala, emozio negatiboak daudenean. Hori nahi duzu zure seme-alabentzat?

Garrasiek, mehatxuek, zigorrek, horrek guztiak seme-alabengan segurtasun eza areagotuko dute, beldurtuta sentituko dira, estresatuta sentituko dira, ez dute konfiantzarik izango zugan, ez da familia-komunikaziorik egongo, lotura emozionala hautsi egingo da, zure seme-alaben autoestimua hautsi egingo da, horrek guztiak eragina izango du haien zoriontasunean eta hazkunde eta garapen pertsonalean.

Besarkada ez dadila falta

Zigorren ondorioz gurasoen eta seme-alaben arteko harremana eta lotura emozionala haustera behartu beharrean, hobe da besarkada batekin erantzutea eta zure seme-alabarekin konektatzea, kalterik egin gabe eta gaizki sentiarazi gabe. Zure umeari lagundu behar diozu, errespetuan oinarritutako bere gida emozional gisa. Besarkatzen duzunean ez duzu bere portaera txarra onartzen, zerbait garrantzitsuagoa egiten duzu: “Besarkada batekin emozionalki laguntzen diozu eta zurekin konektatuta sentiarazten duzu, une bakoitzean nola dagoen komunikatzeko konfiantzarekin”, zehazten da liburuan.

Hori lortzeko eta umea ondo sentitzeko, bere ikuspegia eta portaera aldatzen irakatsi beharko diozu, eta, horretarako, lasai eta eroso egon behar du. Besarkada da hori lortzeko modurik onena, maitatua eta salbatua sentituko delako, estresik eta beldurrik gabe. Zure besoak bere babesleku izango dira behar duen guztietan, eta hori da egin diezaiokezun oparirik onena.

Garrantzitsua da zure semea-alabak inoiz ez besarkatzea bere borondatearen kontra. Une jakin batean besarkatzea nahi ez baduzu, errespetatu. Lagun iezaiozu, bere ondoan dagoela, nahi badu, eta esaiozu nahi duenean besarkada bat jasoko duela kontsolatzeko eta, horrela, elkarrekin konponbide bat aurkitzeko, hobeto egon dadin.