“Etiketez” hitz egin genuen Haziak egitasmoko Nekane Martiarenarekin. Etiketak jartzearen arriskuaz  idatzi zuten guraso.eus eko azken artikuluan.

 


 

 

Etiketa kentzea edo suntsitzea, oso zaila izaten da. Etiketen merkatu honetan ohikoena zigilu ezkorrak, edo burlakoak jartzea izaten da, nahiz eta norbanakoaren kualitate on bat goraipatzen duen etiketarik ere jartzen den. Askotan gertatzen da goraipatzekoa den hori ere ezkor edo burlazko bihurtzen dugula. Kontu handia izan behar dugu, haurrekin bereziki. Hausnarketarako tarte bat hartzea eskatzen digu gai honek. Harremanen eta botereen onurarako ahotik hitza ateratzen denerako esan behar dugun horren azterketa eskatu behar diogu gure buruari.
Ez gara merkatuan dauden produktuak. Ez dugu etiketarik behar ezta nahi ere!