Eustatek emandako datuen arabera, 2023an 13.421 haur jaio ziren Euskal Autonomia Erkidegoan, 2022an baino 215 gutxiago (%-1,6). Hala ere, Gipuzkoaren kasua alderantzizkoa da, izan ere, 2022an baino 52 jaiotza gehiago egon ziren iaz (%1,2). Halaber, Araban 53 jaiotza gutxiago egon ziren 2023an (%-2,3) eta Bizkaian 214 (%-3,1).

2023ko azken hiruhileko datuak ere eman ditu Eustatek. Horien arabera EAEn 3.465 haur jaio ziren, aurreko urteko aldi berean baino %0,1 gutxiago. Hala ere, Bizkaian emandako beherakada da horren erantzule, izan ere, Gipuzkoan eta Araban jaiotzek gora egin zuten. Gipuzkoan 1.227 jaiotza egon ziren (%4,5 hazi), Araban 593 (%7 hazi) eta Bizkaian 1.645 (%5,6 jaitsi). 

Bestelako datuei dagokionez, Eustatetik bi nabarmendu dituzte; biak ere amen ingurukoak. Lehena, amen ia %80k 30 urte baino gehiago zituela; eta bigarrena, ezkondu gabeko amak %51,2 izan zirela.

Jaiotzak adinaren arabera banatuz gero, 35-39 urteko amen ehunekoa %33,4 da, 30-34 urteko amena %33,4, eta 25-29 urteko taldearena %14,7 izan zen. 40 urtetik gorako amak (%11,4) gehiago izan ziren 25 urtetik beherakoak baino (%7,1). Nazionalitatea ere kontuan izan du Eustatek, kasu horretan garbi ikusi dute amatasunaren adina ere aldatu egiten dela nazionalitatea kontuan hartuz gero. Izan ere, ama atzerritarren batez besteko adina 30,9 urtekoa izan zen, eta nazionalitate espainiarreko amena, berriz, 34,6 urtekoa.

Jaiotzak adinaren arabera banatuz gero, 35-39 urteko amen ehunekoa %33,4 da, 30-34 urteko amena %33,4, eta 25-29 urteko taldearena %14,7 izan zen. 40 urtetik gorako amak (%11,4) gehiago izan ziren 25 urtetik beherakoak baino (%7,1). Nazionalitatea ere kontuan izan du Eustatek, kasu horretan garbi ikusi dute amatasunaren adina ere aldatu egiten dela nazionalitatea kontuan hartuz gero. Izan ere, ama atzerritarren batez besteko adina 30,9 urtekoa izan zen, eta nazionalitate espainiarreko amena, berriz, 34,6 urtekoa.