“Guztizko ardura hartzeko eskatzera gatoz. Nortasun eta ekintza ororen gaineko ardura. Despatriarkalizatzeko esatera gatoz. Aiten gobernuan azpisuge izateko esatera. Aita izanik patriarkatua akabatzeak esan nahi baitu gurasotasun askatzaileak sustatzea; esan nahi baitu aitatasuna jopuntuan jarri eta jasotako ereduei muzin eginez gertutasunari, entzute aktiboari, goxotasunari, babesle izateari, babestu izateari, akatsari… leku egitea. Esan nahi baitu, hazkuntza eta hezkuntza familia nuklearretik kanpora zabaltzea eta komunitatean artikulatuz haur eta gazteak heztea; esan nahi baitu pertsonen ongizateari leku egingo dion egiturak sortzea. Esan nahi baitu, gizon (ona-ona baina gizona) nortasuna apurtzea, hitz eta keinu politetatik ekintzara jauzi egitea. Azken batean, esan nahi baitu, haur eta gazteen hazkuntzan eta hezkuntzan bidaide izatea, eta ez, progenitore, probeedore eta aitaren gobernuko autoritate huts.”

Honela amaitu zuten Hiruki Larroxako lagunek guraso.eus egitasmorako idatzitako beraien lehen kolaborazioa, “A Priori”. Artikuluak bazuen mamia eta bazuen nondik tira egin. Honegatik Hiruki Larroxako kide den Joseba Gabilondorekin egin genuen hitzordua. “A priori”-tik tira egiteko.