Miren Ros “Gure aukera, guk 16” taldeko kidea da. Talde honen helburu nagusia, gazteek 16 urterekin lehen mugikorra izatea da. Taldeak argi dauka ez dela ibilbide erraza izango, baina hainbat ikerketa eta hitzaldi egiten ari dira, hausnarketa eta gogoeta sustatzeko. 

Miren Ros, “Gure aukera, guk 16” taldeko kidea

Zer da “Gure aukera, guk 16” ekimena?
“Gure aukera guk 16” ekimena iaz sortu zen Zarauko ikastolan. Hilabetero bilera bat egiten dugu eta bilera bakoitzean gai bat jorratzen da. Ihazko batean, mugikorrei buruz hitz egiten hasi ginen; noiz eskuratzen dituzten gazteek mugikorrak, noiz erosi, zergatik… Eskola hortatik 5 guraso bereziki keskatuta irten ginen bilera horretatik eta zerbait egiteko beharra sentitu genuen. Beraz, ikertzen hasi ginen. Gurasoen buruhauste nagusia, umeei mugikorra erosi ezik, sozialki baztertuta geratzea aipatzen zen. Hau ikusita, gurasoen artean ados jarri eta denok urte berdinean erosteko konpromezua hartu genezakeela konturatu ginen, arazo hori ekidituz. 

Ainhoa Agirreazaldegi, Amaia Elorza, Miren Ros,
Julia Laborra eta Asier Urzelai. Ekimeneko gurasoak.

Denbora asko eman genuen hainbat artikulu, liburu, ikerketa… irakurri eta hausnartzen hasi ginen. Ikerketa askotan 16 urteak seinalatzen zituten adin idealtzat. Hor jaio zen 16 urteko helmuga. Badakigu momentu honetan utopia dela, baina horruntza jo nahi dugu, hausnarketa sustatzea dugu helburu. 

Hainbat bileretara eraman genuen eta beste hainbat guraso batu ziren gure ekimenera. 16 urteko mugak, hau da, gutxienezko adinak, eztabaida asko sortu ditu, baina gaiaren funtsean danok ados gaude. Oraindik bide luzea geratzen da aurretik;baina 12 urtetik erosi baino, 13rekin erostea lortzen badugu, ederki. Guraso kopuru txiki batetik irtendako keska da eta pixkanaka aurrerantz doa. Ez dakigu noraino helduko garen, baina gogotsu gaude.

Mugikorra emateko momentua ere garrantzitsua da?
Opari bat moduan ematen da batzuetan, beste batzuetan egun batetik bestera. Gure ustetan lanketa txiki bat egon beharko luke telefonoa eman aurretik. Izan ere, smartphone-ak izaten dira, Internet sarbidearekin… Bizikletan ibiltzea bezala,pixkanaka ikasten den zerbait da; berdina egin nahi dugu mugikorrekin. Egia da gizarte presio bat existitzen dela, baina gizartea gu geu gara, beraz noiz eta nola ematen dugunaren inguruan hausnartzea da gure proposamena.

Zergatik 16 urte?

Probokatzeko jarri genuen 16 zenbakia. Jende askok ez du bat egiten 16 zenbakiarekin, baina taldeari identitatea emateko izena besterik ez da. Izan ere, guretzat ez da hain garrantzitsua 16, 15 edo 14 urteterekin mugikorra izatea, baizik eta erosten duten momentuan, mugikorren onura eta arriskuak ondo ezagutzea eta erabilera egokia emateko gai izatea.


Dagoeneko umeei mugikorra erosi dieten gurasoei, zein gomendio emango zenieke?
Praktika onak lantzea garrantzitsua da. Jarri beharreko mugei buruz hitzaldi batzuk prestatzen ari gara. Izan ere, lehen esan bezala, hainbat arrisku izan ditzake. Baina gurasoek hauen arrisku eta onurei buruz hitz eginez gero, ez luke arazorik egon beharko. Norbaitek gure taldearen inguruko informazio gehiago nahi izanez gero, edo proposamenik izanez gero, info.bidelagun@gmail.com helbidera idatzi dezala. Besoak zabalik hartuko ditugu proposamenak!