Prebentzio eta Laguntzazko MUGI Psikomotrizitate Zentroak antolatutako topaketa batzuk aitzakia moduan erabili ditugu. psikomotrizitateaz hitz egin eta Mugi Zentroa ezagutzeko.

Prebentzio eta Laguntzazko MUGI Psikomotrizitate Zentrotik 0 eta 12 hilabetetako haurrak dituzten gurasoentzako laguntza topaketak antolatu  dituzue. Zertan lagundu dezake psikomotrizitatean adituak adin tarte honetan?

Psikomotrizistak haur bakoitzaren hazte prozesuan erreparatzen du, haurraren mugimendua eta espresioa ardatz hartuta. Lehenbiziko urtea funtsezkoa da haurraren garapenean, denbora laburrean haurrak aldaera asko bizi ditu eta konkista anitz egiten ditu. Guk, psikomotrizistok, garapen hau ahalik eta orekatuena eta osasuntsuena izateko, baliabideak eskainiko ditugu eta familiekin elkarlan bat egingo dugu, beraiek ere ziurtasunez eta konfiantzaz bizi dezaten beraien seme-alaben mugimendu autonomoa.

Psikomotrizitate saioetan  beraz, psikomotrizistok espazio bat, denbora bat eta material bat eskaintzen dugu, bat bateko espresioaren bidez eta gurekin eratuko duten harremanaren ondorioz, haurrak armonian hazi eta garatu daitezen.

Hala bada, haurrari segurtasuna ematen diogu, baloratu eta ulertu egiten dugu.

Zer da gurasotasunetik adin tarte honetan behatu behar duguna?

Haurraren mugimendua askea eta armonikoa izan dadin gure esku hartzea zer nolakoa izan beharko lukeen konturatzean datza helduon behaketa: zer egin dezaket eta zer ez, haurrak ahalik eta modu ziurrenean eta atseginean bere prozesuari dagozkion lorpenak egin ditzan.
Haurrak egiten dituen mugimendu eta adierazpenak epairik gabe behatzen ikasteko aukera eskainiko zaie gurasoei, bestetik. Mugimendu batetik bestera ematen diren erdibideko pausuak identifikatu eta berauekiko jarraipena egingo da, jakinda haur bakoitza berezia dela, baita beraien ibilbidea ere.

Gorputz tonua, mugimenduaren zehaztasunak eta gurasoen eginkizuna behatuko dira batik bat. Ezin dugu ahaztu bestetik, psikomotrizitatea haurren hainbat ondoez antzemateko bide egokia dela.

Haurraren mugimendu askea bermatu behar dugu?

Lehenik eta behin haurraren mugimendu askea bermatu ahal izateko, espazioa bera eta gure esku hartzea egokiak direla ziurtatu behar dugu. Haurrari eskaintzen diogun markoak ziurra behar du izan, modu askean, mina hartzeko eta emateko arriskurik gabe, behar duen hori frogatu dezan.
Askea deritzogu, haurrak bere baldintza fisiologiko, emozional eta kognitiboaren araberako mugimenduak modu intrintsekoan egiteari; ez diogu sekula haur bati bere kabuz jartzen ez dakien postura batean jartzea edo mantenaraztea eskatuko. Gorantza begira etzanda dagoenetik eta ibiltzen hasi arteko prozesuan errespetuz jokatuko dugu haurraren mugimenduekiko. Modu honetan haurrak ziurtasunez eta plazerez biziko du bere gorputza eta aldi berean bere autoestimuan baikor eragin: nik nire kabuz ahal dut!

Haurrak bere zailtasunak adierazpen motrizaren bidez azaltzen ditu eta horregatik hain zuzen ere, garrantzitsua da bere historia espazioan proiektatzeko aukera ematea.


Beldur asko izaten ditugu gurasook? Muga izan daitezke haurraren garapenean ?

Helduok esku hartze egokia egin ahal izateko, ditugun pentsamendu eta emozioekiko kontzientzia hartu beharra dugu: zer da nirea eta zer haurrarena. Behin desberdintasun hau eginda eta gure beldurrak identifikatuta, egiazkoak diren ala ez aztertuko dugu. Sarri ditugun beldurrak ideia eta pentsamendu faltsuetan daude oinarrituta eta hauei kasu egiteak ez digu onik egiten. Gure seme-alabak beldurretatik haztea ez litzateke bide ona. Gure haurrek gure begirunea behar dute, beraiengan sinisten dugula sentitzea behar dute, segurtasuna eta autonomia ematen dioten helduak behar dute beraien inguruan. Topaketa hauek hortaz, haurraren zaintzarekin zerikusia duten gaiak elkarbanatzeko eta hausnartzeko, eta arduratzen eta interesatzen zaizkien gaiei buruz sakontzeko izango dira.

Psikomotrizitate jardueretan  mugek garrantzia handia dute, adin tarte honetan ere garrantzitsua dira mugak?

Lehenengo urte honetan, batez ere, oinarrizkoena haurra entzutea, ulertzea eta maitatzea da.
Gainjarritako mugak gutxiengoak izango dira adin tarte honetan, miña ekiditzeko mugak batik bat.
Haurrak bere mugimendu askean muga batzuekin egingo du topo modu naturalean: horrela egiten badut ahal dut, beste honetan egin ezkero, aldiz ez… Mugak beti daude egon, eta berez etortzen dira. Bere burua zaintzeko zentzuzkoak eta baliagarriak direnetan haurrak erraz onartuko ditu mugak.

Mugi zentroan urteak daramatzazue lanean. Aurkeztuko diguzue zuen zentroa?

2000. urtea sortu zen Mugi, zailtasun anitz zituzten 0 eta 7 urte bitarteko haurrei arreta eskainiz, eta 0 eta 1 urte bitarteko haur eta gurasoekin prebentzio lana eginez, Masai Ikastaroak antolatuz eta ama-aitentzat topaketak eginez, hezkuntza-psikomotrizitate saioak eskainiz eta Haur Eskoletako irakasleekin koordinazioak eginez.
Gaur egun, lan ildo berarekin jarraitzen dugu, eta profesional desberdinez eratutako lan taldea osatzen dugu.

MUGI Psikomotrizitate Prebentzio eta Laguntza Zentroan aurrera eramaten dugun metodologia B. Aucouturierren Praktika Psikomotrizean dago oinarrituta, hezkuntza alorra zein terapeutikoa ardatz hartuta.

Psikomotrizitate ildo honek ikuspegi global batekin eta era dinamikoan lantzen ditu gizakiaren alderdi kognitiboa, sentsoriala, afektiboa, tonikoa eta motriza.